Tiedekunnat ja tieteenalayksiköt

Löydä sinua kiinnostava tutkimus tiedekunnan tai tieteenalayksikön sivuilta. Tällä sivulla tieteenalayksiköt on järjestetty tiedekunnittain aakkosjärjestykseen.
Farmasian tiedekunta
Humanistinen tiedekunta

Humanistisen tiedekunnan tutkimus jakautuu kuuteen osastoon, jotka puolestaan jakautuvat useaan tieteenalayksikköön.

Di­gi­taa­li­sten ih­mis­tie­teiden osasto

Digitaalisten ihmistieteiden osaston yhteydessä toimii myös monitieteinen digitaalisten ihmistieteiden keskus Helsinki Centre for Digital Humanities.

Fi­lo­so­fian, his­to­rian ja tai­tei­den tutkimuksen osasto

Kiel­ten osasto

Kult­tuu­rien osasto

Suo­ma­lais-ugri­lais­ten sekä poh­jois­mais­ten kiel­ten ja kult­tuu­rien osasto

Alek­san­te­ri-instituutti

Tiedekunnan osastona toimii myös valtakunnallinen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuskeskus Aleksanteri-instituutti.

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimus jakautuu kolmeen yksikköön: Clinicum, Medicum ja tutkimusohjelmayksikkö.

Clinicum ja Medicum jakautuvat useampaan osastoon. 

Tutkimusohjelmayksikkö koostuu yhdeksästä tutkimusohjelmasta.

Clinicum

Medicum

Tutkimusohjelmayksikkö

Oikeustieteellinen tiedekunta

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa ei ole tieteenalayksikköjä.

Teologinen tiedekunta

Teologisen tiedekunnan tutkimus jakautuu viiteen osastoon:

Svenska social- och kommunalhögskolan

Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) on Helsingin yliopiston itsenäinen yksikkö, joka keskittyy ruotsinkieliseen yhteiskuntatieteelliseen opetukseen ja tutkimukseen.

Etsitkö näitä?