Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus

Latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden tutkimus kohdistuu latinan kieleen ja sillä tuotettuun kirjoitettuun aineistoon antiikin ajoista aina uuteen aikaan saakka.

Tutkimuksessa on viime vuosina korostunut digitaalisen lähdemateriaalin sekä digitaalisuuden tarjoamien metodien käyttö. Tutkimusaiheet käsittelevät roomalaisen antiikin kaikkia aspekteja, kirjallisuutta, historiaa, sosiaali- ja kulttuurihistoriaa mukaan lukien kuvataide ja esineistö. Kansainvälisesti näkyvää on ollut toisaalta latinankielisten alkuperäisdokumenttien, sekä latinankielisten papyrusten että erityisesti antiikin Rooman piirtokirjoitusten tutkimus, missä näkökulma on vaihdellut kielitieteellisestä historialliseen, toisaalta onomastinen, roomalaisiin nimiin ja roomalaisen nimijärjestelmään kohdistuva tutkimus, missä näkökulma on ollut sekä kielellinen että kulttuurihistoriallinen. Merkittävää kansainvälistä tutkimusta on harjoitettu myös antiikin kielitieteen ja sen keskiaikaisen jälkivaikutuksen sekä uuslatinalaisen kirjallisuuden ja Suomessa kirjoitetun latinankielisen aineiston parissa.

Show more info
Julkaisut