Espanjalainen filologia

Espanjalainen filologia keskittyy espanjan kielen sekä espanjankieliseen kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimukseen. Espanja on kehittynyt latinan murteiden pohjalta Iberian niemimaalla ja levinnyt sieltä Amerikkaan ja muihin maanosiin. Espanja on tänä päivänä yksi maailman suurimmista kielistä. Espanjalaisen filologian tutkimus Helsingin yliopistossa tarkastelee erityisesti kielen muutosta, vaihtelua ja kontakteja sekä espanjankielistä nykykirjallisuutta.

Helsingin yliopistossa iberoromaanisten kielten alaan kuuluvat espanjalaisen filologian lisäksi portugalilainen filologia sekä katalaanin, galegon ja baskin kielet. Iberoromaanisten kielten tutkimuksen painopisteitä ovat:

  • Kielen muutos ja vaihtelu
  • Sosiolingvistiikka
  • Pragmatiikka
  • Vertaileva kielentutkimus
  • Kielikontaktien tutkimus ja kreolit
  • Sanaston ja kieliopin suhde
  • Portugalilainen fonologia
  • Espanjan kielen varieteetit ja espanja maailmankielenä
  • Espanjankielinen nykykirjallisuus

Portugalilainen filologia tutkii portugalin kieltä sekä portugalinkielisten maiden kirjallisuutta ja kulttuuria. Portugalia puhutaan ympäri maailmaa mm. Brasiliassa, Angolassa, Mosambikissa, Portugalissa, Guinea-Bissaussa, Itä-Timorissa, Kap Verdessä, São Tomé ja Príncipessä, sekä jonkin verran Macaossa ja Intian Goassa. Portugalilaisen filologian tutkimus on keskittynyt vertailevaan kielentutkimukseen, kielenoppimiseen, fonetiikkaan sekä portugaliin pohjautuviin kreolikieliin. 

Galego on portugalin läheinen sukulaiskieli ja virallinen kieli Luoteis-Espanjassa sijaitsevalla Galician itsehallintoalueella.

Katalaani on virallinen kieli Koillis-Espanjassa sijaitsevassa Kataloniassa, Valenciassa ja Baleaareilla sekä Andorrassa, minkä lisäksi sitä puhutaan myös Etelä-Ranskassa ja Sardiniassa.

Baski, omakieliseltä nimeltään euskara, on niin sanottu isolaattikieli, eli sen sukulaisuutta mihinkään muuhun kieleen ei ole pystytty osoittamaan. Baski on mahdollisesti viimeinen jäänne Länsi-Euroopassa puhutusta kieliryhmästä, jonka indoeurooppalaiset kielet ovat muualla korvanneet. Baskia puhutaan Baskimaassa Espanjassa ja Ranskassa, ja Espanjan puolella se on myös alueen virallinen kieli.

Kreolikielet ovat uusia kieliä, jotka ovat syntyneet tilanteissa, joissa erilaisista etnisistä, kulttuurisista ja kielellisistä taustoista tulevat ihmiset ovat kontaktissa toistensa kanssa. Espanjaan tai portugaliin pohjaavia kreoleja puhutaan trooppisilla alueilla ympäri maailmaa sekä siirtolaisyhteisöissä Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Näihin kuuluvat esimerkiksi palenquero Kolumbiassa, Casamancen kreoli Senegalissa, kreoliportugali Intiassa sekä chabacano Filippiineillä ja Kaliforniassa.

Espanja ja portugali ovat Helsingin yliopistossa sekä kandidaatintutkinnon että maisterintutkinnon pääaineita. Baskin, galegon ja katalaanin kielistä voi suorittaa opintokokonaisuuden, johon sisältyy kielen, kielitieteen, kirjallisuuden ja kulttuurin opintoja.

Show more info
Projektit
Julkaisut