Koulutuksen arviointikeskus
Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus (HEA) on tutkinut suomalaista koulutusta ja oppimaan oppimisen taitoja jo vuodesta 1996.

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus (HEA) on tutkinut suomalaista koulutusta ja oppimaan oppimisen taitoja jo vuodesta 1996. HEA on osa Helsingin yliopiston kasvatustieteellistä tiedekuntaa, jossa sen asiantuntijaryhmä tekee kansainvälisesti korkealaatuista tutkimusta ja julkaisee aktiivisesti kotimaisissa ja kansainvälisissä vertaisarvioiduissa arvostetuissa julkaisusarjoissa ja lehdissä. Tutkimus kohdistuu opetukseen, oppimiseen, arviointiin ja koulutusjärjestelmiin sekä näiden kehittämiseen. HEA tekee tiivistä yhteistyötä myös kasvatustieteellisen tiedekunnan muiden tutkimusryhmien kanssa.

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksessa on vahvaa menetelmäosaamista ja sen rakentama adaptiivinen arviointijärjestelmä kehittyy teknologisen kehityksen kärjessä.

Suomen lisäksi HEA myös ulkomailla ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. HEA on mukana mm. OECD-maiden PISA (Programme for International Student Assessment) -tutkimuksen laatimisessa ja toteuttamisessa vuosina 2006, 2015 ja 2018.

Yhteyshenkilö: Risto Hotulainen