Koulutuksen arviointikeskus

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus (HEA) on tutkinut suomalaista koulutusta ja oppimaan oppimisen taitoja jo vuodesta 1996. Tutkimus kohdistuu pääosin opetukseen, oppimiseen ja niitä ohjaaviin asenteisiin, hyvinvointiin ja yleisemmin koulutusjärjestelmiin sekä näiden kehittämiseen, kuten koulutuksen organisoimiseen ja johtamiseen.

Pääosin täydentävällä rahoituksella tuotettujen projektien tuloksia raportoimme monin tavoin (Koulutuksen arviointikeskuksen oma julkaisusarja)  vertaisarvioitujen tutkimusraporttien ollessa keskeinen julkaisukanava. Tutkimustemme yhteiskunnallista vaikuttavuutta tuotamme ehdotuksia ja suosituksia suomalaisen koulutuksen, oppimisen ja osaamisen kehittämiseksi.

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksessa on vahvaa menetelmäosaamista ja tietämystä erilaisten arviointiympäristöjen suunnittelusta ja rakentamisesta (esim. Log-data-analyysit ja adaptiiviset arviointiympäristöt).

Yhteyshenkilö: Risto Hotulainen