Italialainen filologia

Italialaisessa filologiassa harjoitetaan sekä filologista että puhtaasti lingvististä tutkimusta. Edellistä edustavat lukuisat tekstieditiot, joita helsinkiläiset romanistit ovat julkaisseet 1800-luvun lopusta lähtien. Jälkimmäiseen kuuluvat syntaktista variaatiota ja dialektologiaa koskevat työt sekä kontrastiiviset (suomi-italia) ja historiallista lauseoppia koskevat tutkimukset.

Tutkimusaiheiden kirjo on laaja: esimerkiksi lauseoppi, pragmatiikka, sosiolingvistiikka ja mediakielen tutkimus tarjoavat monenmoisia tutkimuskohteita nykyitaliasta kiinnostuneille. Kirjallisuuden puolella on mahdollista paneutua yksittäisten nykykirjailijoiden teosten tutkimiseen. Tieteenalalla on myös vankat perinteet aikaisempien vuosisatojen kielen ja kirjallisuuden tutkimuksessa.

Show more info
Projektit
Julkaisut