Italialainen filologia

Italialaisessa filologiassa harjoitetaan sekä filologista että puhtaasti lingvististä tutkimusta. Edellistä edustavat mm. lukuisat tekstieditiot, joita helsinkiläiset romanistit ovat julkaisseet 1800-luvun lopusta lähtien. Jälkimmäisen piiriin kuuluvat mm. monet kontrastiiviset (suomi-italia) ja historiallista lauseoppia koskevat tutkimukset.

Tutkimusaiheiden kirjo on laaja: esimerkiksi sosiolingvistiikka ja mediakielen tutkimus tarjoavat monenmoisia tutkimuskohteita nykyitaliasta kiinnostuneille. Kirjallisuuden puolella on mahdollista paneutua yksittäisten nykykirjailijoiden teosten tutkimiseen. Tieteenalalla on myös vankat perinteet aikaisempien vuosisatojen kielen ja kirjallisuuden tutkimuksessa.