Mikrobiologia

Tutkimuksemme keskiössä ovat mikrobit ja ekologia sekä mikrobiologian sovellukset maa- ja metsätaloudessa, elintarvikkeiden tuotannossa, lääketieteessä, ympäristötieteissä ja mikrobibiotekniikassa.

Mikrobiologiaa opetetaan Viikin kampuksella kahden tiedekunnan (maatalous-metsätieteet, bio- ja ympäristötieteet) rajat ylittävänä yhteisopetuksena. Mikrobiologia tutkii bakteereja, arkeoneja, sieniä ja viruksia. Mikrobien perustutkimus ja ekologia sekä mikrobiologian sovellukset maa- ja metsätaloudessa, elintarvikkeiden tuotannossa, lääketieteessä, ympäristötieteissä sekä mikrobibiotekniikassa ovat tutkimuksen keskiössä.

Mikrobiologiassa on omat maisteri- ja tohtoriohjelmansa. Mikrobiologian voi valita maisterintutkintoon aloittamalla opinnot joko molekyylibiotieteiden, elintarviketieteiden, ympäristötieteiden tai biologian kandidaatin koulutusohjelmassa. Maisteriopinnoissa on mahdollisuus suuntautua elintarvikemikrobiologiaan, ympäristömikrobiologiaan, sienitieteeseen, lääketieteelliseen mikrobiologiaan, virologiaan tai mikrobibiotekniikkaan.

Mikrobiologian maisterin- tai jatkotutkinnon suorittaneet sijoittuvat pääasiallisesti tutkijoiksi ja asiantuntijoiksi tutkimuslaitoksiin, teollisuuteen, sairaala- ja valvontalaboratorioihin sekä hallinto- ja opetustehtäviin.