Digitaaliset ihmistieteet

Digitaaliset ihmistieteet kattaa monimuotoisen tutkimusympäristön, jonka piiriin kuuluvat mm. laskennallinen historia ja kulttuurintutkimus, multimodaalinen kulttuuriperintö sekä digitaalisen kulttuurin tutkimus ja analytiikka.

Digitaalisten ihmistieteiden osastolla painotus on erityisesti monitieteisessä laskennallisessa tutkimuksessa, jota myös opetetaan eri konteksteissa. Laskennallisessa humanistisessa tutkimuksessa yhdistyy esimerkiksi historiantutkimuksen tutkimusasetelmat sekä datatieteiden metodologia. Johtuen tästä monitieteisyyden vaatimuksesta tutkimusta tehdään tyypillisesti osana laajempia tutkimusryhmiä projektilähtöisesti. Digitaalisten ihmistieteiden tutkijoilla on tyypillisesti akateeminen identiteetti myös joko sovellettavalla alalla (kuten historiantutkimus tai kielitieteet) tai datatieteissä. Tämä näkyy myös tarjottavassa opetuksessa.

Show more info
Projektit
Julkaisut