Elokuva- ja televisiotutkimus
Elokuva- ja  televisiotutkimuksessa tarkastellaan audiovisuaalisten  representaatioiden luonnetta sekä niiden suhdetta todellisuuteen ja  muihin taiteenlajeihin.

Tärkeinä kysymyksinä esiin nousevat elokuvan ja television roolit yhteiskunnallisina ja historiallisina ilmiönä. Teoreettiset lähtökohdat tutkimukselle ovat toisaalta kognitiivisessa elokuvatutkimuksessa ja formalistisessa  analyysissä, toisaalta hermeneutiikassa ja sosiaalisessa konstruktivismissa.

Show more info
Julkaisut