fysiikan_opetusta_tammisto

Fysiikan laitos on suuri monitieteinen laitos, joka tarjoaa Suomen monipuolisimman fysikaalisten tieteiden opetusohjelman. Laitoksessa työskentelee vuoden 2017 alussa hieman yli 300 henkilöä, joista 26 professoria, 6 apulaisprofessoria sekä useita ulkomaalaisista laitoksista tulevia vierailevia professoreita. Laitoksen tutkimus ja siihen perustuva opetus ovat kansainvälisesti korkeatasoisia, kansallisesti merkittäviä ja edistävät yhteiskunnan henkistä ja taloudellista hyvinvointia.
 
Laitoksen opetusala, fysikaaliset tieteet, käsittää fysiikan, teoreettisen fysiikan, geofysiikan, meteorologian ja tähtitieteen. Ruotsinkielinen ja englanninkielinen opetus ovat luonnollinen osa laitoksen toimintaa. Fysiikan aineenopettajakoulutus on osa laitoksen opetusohjelmaa. 
 
Fysiikan laitoksen tutkimus on järjestetty laitoksen tieteellisten painoalojen mukaisesti kolmeen osastoon:
 
F2k on Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen ja fysiikan laitoksen osana toimiva resurssikeskus, joka tukee monipuolisesti fysiikan opetusta, oppimista ja tuntemusta.
 
Laitoksen johtaja: professori Hannu Koskinen. Varajohtajat: professori Kaarle Hämeri ja professori Heikki Järvinen.