Sivustoa päivitetään.
 
Fysiikan osasto on suuri monitieteinen osasto, joka tarjoaa Suomen monipuolisimman fysikaalisten tieteiden opetusohjelman. Osastossa työskentelee vuoden 2017 alussa hieman yli 300 henkilöä, joista 26 professoria, 6 apulaisprofessoria sekä useita ulkomaalaisista laitoksista tulevia vierailevia professoreita. Osaston tutkimus ja siihen perustuva opetus ovat kansainvälisesti korkeatasoisia, kansallisesti merkittäviä ja edistävät yhteiskunnan henkistä ja taloudellista hyvinvointia.
 
Osaston opetusala, fysikaaliset tieteet, käsittää fysiikan, teoreettisen fysiikan, geofysiikan, meteorologian ja tähtitieteen. Ruotsinkielinen ja englanninkielinen opetus ovat luonnollinen osa osaston toimintaa. Fysiikan aineenopettajakoulutus on osa osaston opetusohjelmaa. 
 
Fysiikan osaston tutkimus on järjestetty tieteellisten painoalojen mukaisesti:
 
F2k on Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen ja fysiikan osaston osana toimiva resurssikeskus, joka tukee monipuolisesti fysiikan opetusta, oppimista ja tuntemusta.
 
Osastonjohtaja: professori Kai Nordlund