Helsingin erityispedagogiikan tutkimusyhteisö
Helsingin erityispedagogiikan tutkimusyhteisö keskittyy tutkimusyhteisönä edistämään erityisesti sellaisten lasten ja nuorten inkluusiota, akateemista suoriutumista ja hyvinvointia, joilla on tai, jotka ovat alttiita oppimisen haasteille.

Helsingin erityispedagogiikan tutkimusyhteisössä keskitymme tukemaan lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia, joilla on tai, jotka ovat alttiita erilaisille haasteille oppimisessa ja toiminnassa. Tuen tarjoamisen kautta haluamme edistää akateemista suoriutumista, hyvinvointi sekä inkluusiota niin kouluissa kuin yhteiskunnassa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi osallistumme opettajankoulutuksen edistämiseen sekä teemme monitieteellistä tutkimusta hyödyntäen eri tutkimusmenetelmiä ja huomioiden lukuisat yhteiskunnalliset tekijät, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten kasvuun sekä hyvinvointiin. Lisäksi, haemme tutkimusrahoitusta, jaamme tietoa, koulutamme seuraavan sukupolven tutkijoita ja edistämme niin kansallista kuin kansainvälistä yhteistyötä tutkijoiden, kouluttajien sekä muiden yhteiskunnallisten tahojen kesken.

Yhteyshenkilö: Pirjo Aunio