Helsingin erityispedagogiikan tutkimusyhteisö

Helsingin erityispedagogiikan tutkimusyhteisössä keskitymme tukemaan lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia, joilla on tai, jotka ovat alttiita erilaisille haasteille oppimisessa ja toiminnassa.

Helsinki SEN -asiantuntijaryhmän laadukas oppimisen ja hyvinvoinnin tutkimus keskittyy lapsiin, nuoriin ja nuoriin aikuisiin, joilla on jokin oppimisvaikeus. Tarjoamme tutkimukseen perustuvaa koulutusta, jolla edistetään inkluusiota kouluissa ja yhteiskunnassa sekä opintomenestystä ja hyvinvointia Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.

Asiantuntijamme tuottavat uutta tieteellistä näyttöä soveltamalla erilaisia tutkimusmenetelmiä. Meillä on erityisen hyvää menetelmäosaamista erilaisten kasvatustieteellisten interventioasetelmien soveltamisesta, pitkittäisaineiston analysoimisesta ja systemaattisten kirjallisuuskatsausten tekemisestä. Tutkimusmenetelmäosaamisemme kattaa myös laadullisen tutkimuksen, jossa keskitytään eri sidosryhmien asenteisiin, kokemuksiin ja käsityksiin sekä koulutuspolitiikkaan, rakenteisiin ja käytäntöihin sekä niiden keskinäisiin yhteyksiin.

Yhteyshenkilö: Pirjo Aunio