Metsätieteet

Metsätieteiden osasto edustaa Helsingin yliopiston tutkimusaloista globaalisti terävintä kärkeä. Osastolla tehdään kansainvälisesti arvostettua metsätieteellistä ja biotalouteen liittyvää tutkimusta ja annetaan siihen perustuvaa ylintä opetusta. Monitieteisen toiminnan tavoitteena on edistää metsien ja turvemaiden käyttöä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävästi, ja tuottaa globaalisti relevantteja uusia näkökulmia tieteen keinoin.

Tutkimuksen painoalat:

  • Metsä- ja suoekosysteemien ja ilmastonmuutoksen vuorovaikutukset
  • Sosioekonomiset muutokset ja globaali metsäsektori
  • Metsäinformaation hallinnan uudet keinot
  • Metsien käytön ja metsäluonnonsuojelun taloudellis-ekologiset mallit sekä metsät hyvinvoinnin lähteenä
@ForestSciences

Paris Rulebook texts are being finalised for 124 ministers at #COP24 this week: yet concerns persist especially on… twitter.com/i/web/status/1…

Minister @Tiilikainen at Pre-2020 stocktake meeting at #COP24 discussing the financing of climate actions. His impo… twitter.com/i/web/status/1…

Hiilinielut hidastavat ilmastonmuutosta, mutta ilmaston lämpeneminen voi aiheuttaa nielujen toiminnassa arvaamattom… twitter.com/i/web/status/1…

Other two articles by @Jaanafication @Giurk were just accepted in the same special issue “Circular forest bioeconom… twitter.com/i/web/status/1…