Metsätieteet

Metsätieteiden osasto edustaa Helsingin yliopiston tutkimusaloista globaalisti terävintä kärkeä.

Osastolla tehdään kansainvälisesti arvostettua metsätieteellistä ja biotalouteen liittyvää tutkimusta ja annetaan siihen perustuvaa ylintä opetusta. Monitieteisen toiminnan tavoitteena on edistää metsien ja turvemaiden käyttöä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävästi, ja tuottaa globaalisti relevantteja uusia näkökulmia tieteen keinoin.

Tutkimuksen painoalat ovat

  1. metsä- ja suoekosysteemien ja ilmastonmuutoksen vuorovaikutukset,
  2. sosioekonomiset muutokset ja globaali metsäsektori,
  3. metsäinformaation hallinnan uudet keinot sekä
  4. metsien käytön ja metsäluonnonsuojelun taloudellis-ekologiset mallit sekä metsät hyvinvoinnin lähteenä.

Osasto koordinoi metsätieteiden kandi- ja  maisteriohjelmia.

Metsätieteet sosiaalisessa mediassa

 

Facebook

 

Twitter

 

Instagram