Metsätieteet

Metsätieteiden osasto edustaa Helsingin yliopiston tutkimusaloista globaalisti terävintä kärkeä. Osastolla tehdään kansainvälisesti arvostettua metsätieteellistä ja biotalouteen liittyvää tutkimusta ja annetaan siihen perustuvaa ylintä opetusta. Monitieteisen toiminnan tavoitteena on edistää metsien ja turvemaiden käyttöä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävästi, ja tuottaa globaalisti relevantteja uusia näkökulmia tieteen keinoin.

Tutkimuksen painoalat ovat 1) metsä- ja suoekosysteemien ja ilmastonmuutoksen vuorovaikutukset, 2) sosioekonomiset muutokset ja globaali metsäsektori, 3) metsäinformaation hallinnan uudet keinot sekä 4) metsien käytön ja metsäluonnonsuojelun taloudellis-ekologiset mallit sekä metsät hyvinvoinnin lähteenä.

Tieteenalat:

@ForestSciences

This fascinating picture of Ganoderma lucidum was captured by our master’s student (Pyry Veteli) @ForestSciences https://t.co/91eJ9tDf3D

Isn't life wonderful!? Time-lapse of a bean growing from seed. #plantscience #science #botany #horticulturetwitter.com/i/web/status/1…

Yliopiston tärkein tuote? Kari Raivio: Se ei ole tieteellinen julkaisu, joista valtaosa on yhdentekeviä ja liian su… twitter.com/i/web/status/1…

Tieteen ja tutkimuspohjaisen opetuksen merkitys maapallon tulevaisuudelle ja hyvinvoinnillemme on korvaamaton. Tutk… twitter.com/i/web/status/1…