Metsätieteet

Metsätieteiden osasto edustaa Helsingin yliopiston tutkimusaloista globaalisti terävintä kärkeä. Osastolla tehdään kansainvälisesti arvostettua metsätieteellistä ja biotalouteen liittyvää tutkimusta ja annetaan siihen perustuvaa ylintä opetusta. Monitieteisen toiminnan tavoitteena on edistää metsien ja turvemaiden käyttöä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävästi, ja tuottaa globaalisti relevantteja uusia näkökulmia tieteen keinoin.

Tutkimuksen painoalat:

  • Metsä- ja suoekosysteemien ja ilmastonmuutoksen vuorovaikutukset
  • Sosioekonomiset muutokset ja globaali metsäsektori
  • Metsäinformaation hallinnan uudet keinot
  • Metsien käytön ja metsäluonnonsuojelun taloudellis-ekologiset mallit sekä metsät hyvinvoinnin lähteenä
@ForestSciences

Good bye Elias Hurmekoski from @FORBIOproject: your post doc visit with us at @ForestSciences was great fun and als… twitter.com/i/web/status/1…

First impact from our #kärkihankeet #vihreavalo project. Today harvest time! Welcome to pick some potatoes today an… twitter.com/i/web/status/1…

Kaikkien meidän aliarvostettujen, heikkojen ja vähävaraisten puolesta :) twitter.com/ithinkwellHugh…

Meaningful of work (life), Discussion by Frank Martela & Jaakko Sahimaa, really relevant topic today when common va… twitter.com/i/web/status/1…