Metsätieteet

Metsätieteiden osasto edustaa Helsingin yliopiston tutkimusaloista globaalisti terävintä kärkeä. Osastolla tehdään kansainvälisesti arvostettua metsätieteellistä ja biotalouteen liittyvää tutkimusta ja annetaan siihen perustuvaa ylintä opetusta. Monitieteisen toiminnan tavoitteena on edistää metsien ja turvemaiden käyttöä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävästi, ja tuottaa globaalisti relevantteja uusia näkökulmia tieteen keinoin.

Tutkimuksen painoalat ovat 1) metsä- ja suoekosysteemien ja ilmastonmuutoksen vuorovaikutukset, 2) sosioekonomiset muutokset ja globaali metsäsektori, 3) metsäinformaation hallinnan uudet keinot sekä 4) metsien käytön ja metsäluonnonsuojelun taloudellis-ekologiset mallit sekä metsät hyvinvoinnin lähteenä.

Tieteenalat:

@ForestSciences

Muistatko vielä puumarkkinoiden ostokartellia 1994-2004 pitkine oikeusjuttuineen? Jari Kuuluvaisen tutkijaryhmän an… twitter.com/i/web/status/1…

A new report by the WWF in relation to #deforestation fronts. Follow the link and download it | twitter.com/WWFForestCarbo…

Se että tropiikin metsien katoaminen on iso uhka ilmastolle ja luontokadolle ei sulje pois sitä etteikö muuallakin… twitter.com/i/web/status/1…

Mike Starr is retiring from his position. Nice pictures from along the way! Thanks for all the good work Mike! twitter.com/PetriPellikka/…