Metsätieteet

Metsätieteiden osasto edustaa Helsingin yliopiston tutkimusaloista globaalisti terävintä kärkeä. Osastolla tehdään kansainvälisesti arvostettua metsätieteellistä ja biotalouteen liittyvää tutkimusta ja annetaan siihen perustuvaa ylintä opetusta. Monitieteisen toiminnan tavoitteena on edistää metsien ja turvemaiden käyttöä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävästi, ja tuottaa globaalisti relevantteja uusia näkökulmia tieteen keinoin.

Tutkimuksen painoalat ovat 1) metsä- ja suoekosysteemien ja ilmastonmuutoksen vuorovaikutukset, 2) sosioekonomiset muutokset ja globaali metsäsektori, 3) metsäinformaation hallinnan uudet keinot sekä 4) metsien käytön ja metsäluonnonsuojelun taloudellis-ekologiset mallit sekä metsät hyvinvoinnin lähteenä.

Tieteenalat:

@ForestSciences

Kaikki näkökulmat puoltavat jälkimmäistä vaihtoehtoa. #ilmastonmuutos #biodiversiteetti #saamelaisettwitter.com/i/web/status/1…

M.Sc. Tuula Kantola is defending her doctoral thesis entitled "Forest health monitoring in trans… twitter.com/i/web/status/1…

At the mini-symposium on #Fungal Interactions, Dr Li-Ju Ma gave an Interesting talk on the Application of Omics te… twitter.com/i/web/status/1…

Nykyisin metsiin sitoutuneen hiilen pysyvyys tuotteissa lasketaan vuosissa, keskimäärin hiili palaa takaisin ilmake… twitter.com/i/web/status/1…