Viestintä

Gate-verkko

Viestinnän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää viestinnän ja julkisuuden ilmiöitä suhteessa organisaatioihin, yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Tieteenalan keskeisiä tutkimuskohteita ovat median ja julkisuuden muutokset, promootiokulttuuri, poliittinen viestintä, viestintäpolitiikka, tiedeviestintä, globaali mediamaisema, kriisiviestintä sekä viestinnän filosofia.

Viestinnän tutkijat tekevät yhteistyötä monien eri alojen tutkijoiden kanssa ja hyödyntävät kansainvälisiä verkostoja tutkimushankkeissaan. Tavoitteena on korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen lisäksi yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Viestinnällä on keskeinen rooli yhteiskunnan eri instituutioiden ja organisaatioiden toiminnassa. Modernien demokratioiden toiminta rakentuu julkiselle keskustelulle, poliittiselle viestinnälle ja kuvitteellisten yhteisöjen rakentamiselle. Yritykset, kansalaisjärjestöt ja muut instituutiot tarvitsevat viestintää tullakseen näkyviksi ja edistääkseen omia tavoitteitaan. Eri organisaatiot tarvitsevat viestintää myös sitouttaakseen ja motivoidakseen omia työntekijöitään tai aktivistejaan. Mediat, sekä perinteiset mediat että uusi digitaalinen media, ylläpitävät julkisia tiloja, joilla ratkotaan ja neuvotellaan yhteiskunnan keskeisistä kysymyksistä. Viestintä on kiinteästi yhteyksissä myös vallankäyttöön, koska modernissa yhteiskunnassa vallankäyttö on viestinnällistä: asiat ratkotaan sanan eikä miekan voimalla.

Viestinnän tutkimus tarkastelee näitä yhteiskunnan ilmiöitä monipuolisesti ja kriittisesti analysoiden viestinnän roolia, keinoja ja muutoksia yhteiskunnassa. Viestinnän tutkimus tutkii muun muassa medioiden toimintaa ja esityksiä, journalismia ja poliittista viestintää, viestintäpolitiikkaa, organisaatioiden viestintää, promootioviestintää sekä tiedeviestintää.

Helsingin yliopistossa viestinnän tutkimusalaan kuuluu monipuolisesti viestinnän alan tutkimusta. Tutkimuksen nykyisiin painopistealueisiin kuuluvat:

 • Julkisuuden tutkimus
 • Mediatutkimus
 • Organisaatioiden viestintä
 • Poliittinen viestintä
 • Viestintäpolitiikka
 • Tiedeviestintä

Lisätietoa tutkimuksesta ja apurahatutkijoista löydät Helsingin yliopiston tutkimusportaalista.

Tieteenalavastaava: Professori Esa Väliverronen

Professorit
JH
Juha
Herkman
professori
Viestintä
Tieteenala Media- ja viestintätieteet
AK
Anu
Kantola
professori
Viestintä
Tieteenala Media- ja viestintätieteet
EV
Esa
Väliverronen
professori
Viestintä
Tieteenala Media- ja viestintätieteet

Apulaisprofessorit
Mervi
Pantti
apulaisprofessori, toinen kausi
Viestintä
Tieteenala Media- ja viestintätieteet
JS
Johanna
Sumiala
apulaisprofessori, toinen kausi
Viestintä
Tieteenala Teologia, Media- ja viestintätieteet

Yliopistonlehtorit
Kari
Karppinen
yliopistonlehtori
Tiedekunnan yhteiset
Tieteenala Media- ja viestintätieteet
KL
Katja
Lehtisaari
yliopistonlehtori
Viestintä
Tieteenala Media- ja viestintätieteet
Lotta
Lounasmeri
yliopistonlehtori
Tiedekunnan yhteiset
Tieteenala Media- ja viestintätieteet

Tieteenala: poliittinen kulttuuri, poliittinen viestintä, mediahistoria, journalismi

Janne
Matikainen
yliopistonlehtori
Viestintä
Tieteenala Media- ja viestintätieteet
TM
Tuomo
Mörä
yliopistonlehtori
Viestintä
Tieteenala Media- ja viestintätieteet

Yliopistotutkijat
MH
Minna
Horowitz
yliopistotutkija
Viestintä
Tieteenala Media- ja viestintätieteet

Tutkijatohtorit
AH
Anu Annika
Harju
tutkijatohtori
Viestintä
Tieteenala Media- ja viestintätieteet, Kielitieteet
PT
Pekka
Tuominen
tutkijatohtori
Viestintä
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia

Tohtorikoulutettavat
TH
Timo
Harjuniemi
tohtorikoulutettava
Viestintä
Tieteenala Media- ja viestintätieteet
JH
Jockum
Hilden
tohtorikoulutettava
Viestintä
Tieteenala Media- ja viestintätieteet
AK
Arto
Kekkonen
tohtorikoulutettava
Viestintä
Tieteenala Media- ja viestintätieteet, Valtio-oppi, hallintotiede, Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet
AK
Aino
Koskenniemi
tohtorikoulutettava
Viestintä
Tieteenala Media- ja viestintätieteet
JR
Jenni
Rinne
tohtorikoulutettava
Viestintä
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede
SS
Stefanie
Siren-Heikel
tohtorikoulutettava
Viestintä
Tieteenala Media- ja viestintätieteet
MT
Minttu
Tikka
tohtorikoulutettava
Viestintä
Tieteenala Media- ja viestintätieteet

Työelämäprofessorit
OI
Outi
Ihanainen-Rokio
työelämäprofessori
Viestintä
Tieteenala Media- ja viestintätieteet
PS
Pekka
Sauri
työelämäprofessori
Viestintä
Tieteenala Media- ja viestintätieteet

 

Viestinnässä on tällä hetkellä käynnissä seuraavia tutkimushankkeita. Hankkeiden sisältö on kuvattu tarkemmin hankkeiden omilla sivuilla ja yliopiston tutkimusportaalissa.

Löydät tästä joitakin viestinnän omia sekä yhteistyökumppaneidemme blogeja. Seuraa meitä, jotta tiedät mistä puhutaan!

 • Mediayhteiskunta-blogi
  Viestinnän professorin Esa Väliverrosen Mediayhteiskunta-blogi
 • Janne Matikainen
  Viestinnän dosentin Janne Matikaisen blogi, jossa hän kirjoittaa verkkomaailman ilmiöistä
 • #P3 Platform
  P3 Publics, Politics & Promotion -tutkimusryhmä kommentoi julkista elämää ja toimintaa
 • Rajapinta
  Digitaalisen tutkimuksen blogi
 • Petro Poutanen
  Viestinnän tutkija ja konsultti Petro Poutanen kirjoittaa organisaatioiden viestinnästä ja luovuudesta
 • Media & Viestintä
  Media & Viestintä -lehti

Viestinnän tutkijat tekevät yhteistyötä viestintäalan organisaatioiden, poliittisten ja valtiollisten toimijoiden, kansalaisjärjestöjen sekä tutkimuslaitosten ja tutkijoiden kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Viestinnän tutkijat osallistuvat monipuolisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun tuottamalla tutkimustietoa, kommentoimalla ajankohtaisia ilmiöitä mediassa ja erilaisissa keskustelutilaisuuksissa, kirjoittamalla kolumneja ja blogeja, pitämällä yleistajuisia luentoja sekä tarjoamalla asiantuntija-apua ja koulutusta monenlaisissa viestintäkysymyksissä.

Vuorovaikutusta yhteiskuntaan pitävät yllä myös käytäntöä lähellä olevat opintojaksot, joissa opettajina toimivat viestinnän ammattilaiset.

Alumnitoiminnalla pidetään yllä yhteyksiä työelämään siirtyneisiin entisiin opiskelijoihin.