Gate-verkko

Viestinnän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää viestinnän ja julkisuuden ilmiöitä suhteessa organisaatioihin, yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Tieteenalan keskeisiä tutkimuskohteita ovat median ja julkisuuden muutokset, promootiokulttuuri, poliittinen viestintä, viestintäpolitiikka, tiedeviestintä, globaali mediamaisema, kriisiviestintä sekä viestinnän filosofia.

Viestinnän tutkijat tekevät yhteistyötä monien eri alojen tutkijoiden kanssa ja hyödyntävät kansainvälisiä verkostoja tutkimushankkeissaan. Tavoitteena on korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen lisäksi yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun.