Perunanmyyntiä kalstajien veneistä Kolera-altaassa / Volker von Bonin, Helsingin kaupunginmuseo

Miksi toiset kansakunnat ovat rikkaita ja toiset köyhiä? Mitkä voimat ohjaavat pitkän aikavälinen taloudellista ja sosiaalista kehitystä? Mistä kriisit syntyvät? Miksi puute, nälkä ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus eivät katoa maailmasta? Mitä ovat merkinneet heimo, luokka, sukupuoli ja perhe?

Talous- ja sosiaalihistoria on historiallinen yhteiskuntatiede, jossa tutkitaan taloudellisia ja sosiaalisia ilmiöitä ajassa. Se tarjoaa historiallis-yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen perustuvia välineitä menneisyyden ja nykymaailman ymmärtämiseksi.