Talous- ja sosiaalihistoria

Perunanmyyntiä kalstajien veneistä Kolera-altaassa / Volker von Bonin, Helsingin kaupunginmuseo

Miksi toiset kansakunnat ovat rikkaita ja toiset köyhiä? Mitkä voimat ohjaavat pitkän aikavälinen taloudellista ja sosiaalista kehitystä? Mistä kriisit syntyvät? Miksi puute, nälkä ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus eivät katoa maailmasta? Mitä ovat merkinneet heimo, luokka, sukupuoli ja perhe?

Talous- ja sosiaalihistoria on historiallinen yhteiskuntatiede, jossa tutkitaan taloudellisia ja sosiaalisia ilmiöitä ajassa. Se tarjoaa historiallis-yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen perustuvia välineitä menneisyyden ja nykymaailman ymmärtämiseksi.

Tieteenala on kiinnostunut sekä yhteiskuntien suurista ilmiöistä että arkipäivän toimijoista. Sen piirissä tarkastellaan elinolojen ja elämäntapojen muotoutumista osana yhteiskunnan muuttuvia rakenteita sekä sitä, miten taloudellinen kehitys ja kriisit ovat tuottaneet hyvinvointia, mutta myös eriarvoisuutta. Samalla talous- ja sosiaalihistoria on kiinnostunut siitä, miten taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia on eri aikoina pyritty ratkomaan.

Tutkimalla ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä historiallisessa perspektiivissä talous- ja sosiaalihistoria analysoi kehityskulkuja, jotka ovat synnyttäneet nykyajan taloudellis-sosiaaliset rakenteet.

Talous- ja sosiaalihistorian tieteenala on laaja ja tutkimuskohteet ulottuvat paikallisesta globaaliin. Tyypillistä ovat myös monitieteelliset kysymyksenasettelut.

Tutkimuksen nykyisiin painoaloihin kuuluvat:

  • talouden pitkän aikavälin kehitys
  • tulo- ja varallisuuserot
  • hyvinvointi
  • kulutus ja arki
  • sukupolvien, elämänkulun ja vähemmistöjen tutkimus

Lisätietoa tutkimuksesta ja apurahatutkijoista löydät Helsingin yliopiston tutkimusportaalista.

Tieteenalavastaava: VTT, professori Antti Häkkinen

Professorit
JE
Jari
Eloranta
professori
Talous- ja sosiaalihistoria
Tieteenala Talous- ja sosiaalihistoria

Taloushistorian professori.

Apulaisprofessorit
Sakari
Saaritsa
apulaisprofessori, toinen kausi
Talous- ja sosiaalihistoria
Tieteenala Talous- ja sosiaalihistoria, Kehitysmaatutkimus

Yliopistonlehtorit
Alejandro
Gomez del Moral
yliopistonlehtori
Talous- ja sosiaalihistoria
Tieteenala Talous- ja sosiaalihistoria, Poliittinen historia, Historia ja arkeologia

I am a University Lecturer (Yliopistonlehtori) in Economic and Social History at the University of Helsinki, where I teach graduate and undergraduate courses in Social History, broadly conceived. My areas of specialty are contemporary Europe and, more specifically, Spain, as well as the history of mass consumption and its social, cultural, and political dimensions.

Hanna
Kuusi
yliopistonlehtori
Tiedekunnan yhteiset
Tieteenala Talous- ja sosiaalihistoria, Poliittinen historia

Yhteiskuntahistorian yliopistonlehtori,
yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman johtaja

Jaana
Laine
yliopistonlehtori
Talous- ja sosiaalihistoria
Tieteenala Talous- ja sosiaalihistoria

Tutkimusteemani liittyvät metsien yhteiskunnalliseen merkitykseen. Tällä hetkellä johdan tutkimushanketta Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa. Hoidan talous- ja sosiaalihistorian yliopistonlehtorin tehtävää 1.8.2019 - 30.7.2022.

Tutkijatohtorit
KM
Kathryn
Mahaney
tutkijatohtori
Talous- ja sosiaalihistoria
Olli
Turunen
tutkijatohtori
Talous- ja sosiaalihistoria
Tieteenala Talous- ja sosiaalihistoria

Olen tutkijatohtori talous ja sosiaalihistoriaan oppiaineessa valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Työni kytkeytyy taloushistoriaan, taloustieteen historiaan, käsitehistoriaan ja liiketoimintahistoriaan. Lähestyn taloushistoriaa schumpeteriläisellä otteella: yritän työssäni yhdistää talousajattelun historiaa — kuinka aikalaiset yrittivät ymmärtää taloutta ja sen reunaehtoja — empiirisen talous- ja sosiaalihistorian tuloksiin. Suuri osa työstäni on vertailevaa, kansallisia ja kielellisiä erikoispiirteitä etsivää ja valaisevaa.

Tohtorikoulutettavat
Saska
Heino
tohtorikoulutettava
Talous- ja sosiaalihistoria
JK
Joel
Kilpi
tohtorikoulutettava
Talous- ja sosiaalihistoria
Petri
Roikonen
tohtorikoulutettava
Talous- ja sosiaalihistoria
Tieteenala Talous- ja sosiaalihistoria

 

Talous- ja sosiaalihistoriaa voi opiskella yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmissa. Ensimmäiset kaksi vuotta opiskellaan yhteisiä opintoja neljältä tieteenalalta: talous- ja sosiaalihistorian lisäksi poliittisesta historiasta, kehitysmaatutkimuksesta ja sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Kolmannen vuoden aikana opiskelijat jakautuvat tieteenaloittain opintosuuntiin. Maisteriohjelma on tieteenalapainotteinen. Koulutusohjelmissa jatkuu pitkään jatkunut ja vankka yhteiskuntahistorian yhteistyö talous- ja sosiaalihistorian ja poliittisen historian välillä.

Koulutusohjelmat, joissa talous- ja sosiaalihistoriaa opetetaan

 

Talous- ja sosiaalihistorian posti- ja käyntiosoite

PL 54 (Snellmaninkatu 14 A)
00014 Helsingin yliopisto

Tietoa medialle

Viestinnän yhteystiedot