Käännöstiede

Kääntämisellä ja tulkkauksella on yhteiskunnallisesti merkittävä tehtävä. Käännös- ja tulkkaustoiminta on olennainen esimerkiksi kielipolitiikan ja kielellisten oikeuksien kannalta, ja käännökset vaikuttavat niin kirjoitetun kielen ja kirjallisuuden kuin yhteiskunnan kehitykseen.

Käännöstieteellisen tutkimuksen kohteina ovat kääntämisen ja tulkkauksen tuotteet ja prosessit sekä kääntämisen ja tulkkauksen toimintaympäristö toimijoineen. Tutkimuksen avulla voidaan parantaa käännösten laatua ja näin edistää kulttuurivaihtoa ja kulttuurivientiä. Teoreettinen tutkimus luo perustan soveltavassa tutkimuksessa hyödynnettävien teoreettisten mallien ja tutkimusmenetelmien kehittämiselle. Käännöstiedettä tarvitaan myös varmistamaan korkealaatuisen kääntäjänkoulutuksen jatkuminen.

Helsingin yliopistossa käännöstieteellisen tutkimuksen kohteita ovat

  • kirjallisuuden kääntäminen
  • erikoisalojen, kuten lain ja hallinnon tekstien kääntäminen ja termityö
  • erilaiset audiovisuaalisen kääntämisen ja saavutettavuuden muodot
  • oikeustulkkauksen käytännöt
  • kääntämisen opettaminen ja oppiminen
  • käännösteknologia termipankeista konekääntimiin
  • käännösteoreettiset kysymykset.

Käännöstieteen tutkimuskysymykset nousevat paitsi tieteenalan omista kehittämistarpeista, myös monilta yhteiskunnan aloilta. Tämän vuoksi tutkijat hyödyntävät myös muiden tieteenalojen tutkimusta ja menetelmiä etsiessään vastauksia kysymyksiinsä sekä tekevät tieteenalojen rajat ylittävää yhteistyötä.

Show more info
Projektit
Julkaisut