Humanistisessa tiedekunnassa toimii laaja ja korkeatasoinen historia-alan tutkimusyhteisö, jonka perinteet juontavat juurensa Turun akatemian perustamisesta (1640) asti. Tutkimusaiheet ovat maantieteellisesti, ajallisesti ja temaattisesti monipuolisia. Historian tutkijat julkaisevat paljon sekä kansainvälisesti että kotimaisilla kielillä, ja monet osallistuvat ahkerasti yhteiskunnalliseen keskusteluun.