Elintarvikehygienia ja ympäristöterveys

Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston tutkimuskohteita ovat muun muassa elintarvike- ja vesivälitteiset taudinaiheuttajat, mikrobilääkeresistenssi, elintarvikkeiden pilaantuminen, elintarvikevalvonta, elintarvike- ja ympäristötoksikologia ja ympäristöterveydenhuollon valvonta.

Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston tutkimus käsittelee laajasti elintarvikkeiden, eläinten, veden ja ympäristön välityksellä leviäviä, ihmisen terveydelle haitallisia mikrobeja, toksiineja ja kemiallisia vierasaineita, sekä elintarvikkeiden pilaajabakteereita ja ympäristöterveydenhuollon valvontaa.

Tutkimustoimintamme painoalueita ovat:

  • Elintarviketurvallisuus ja riskien hallinta
  • Ympäristöterveys
  • Kestävä elintarviketuotanto

Osastolla on vahvat tutkimusperinteet ja tutkimuksemme on arvioitu kansainvälisissä arvioinneissa erittäin korkeatasoiseksi. Tutkimuksemme laatua ja vaikuttavuutta vahvistamme verkottumalla ja tekemällä yhteistyötä viranomaisten, teollisuuden sekä kansallisten ja kansainvälisten tutkijayhteisöjen kanssa. Tilamme ja tutkimuslaboratoriomme sijaitsevat Helsingin yliopiston Viikin kampuksella.

Helsinki One Health (HOH) on ihmisen ja eläinten yhteisen terveyden tutkimuksen verkosto, joka perustettiin tukemaan ja koordinoimaan alan tutkimusta Helsingin yliopistossa. Verkosto paneutuu eläin- ja ihmispopulaatioiden terveyden vuorovaikutukseen nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Se rohkaisee eri aloja ja ammattikuntia työskentelemään yhdessä yhteisten ja uusien, koko ihmiskuntaa ja eläinpopulaatioita koskevien terveysongelmien ratkaisemiseksi.

Osaston johtaja ja yhteystiedot