Kotimainen kirjallisuus
Kotimainen kirjallisuus tutkii suomalaista kirjallisuutta, sen tutkimusta ja kritiikkiä teoreettisista ja kirjallisuushistoriallisista lähtökohdista. Pyrkimyksenä on ymmärtää ja tulkita kirjallisuuden ominaispiirteitä sekä sen yhteiskunnallisia edellytyksiä ja merkityksiä. Erityisessä fokuksessa ovat nykykirjallisuus ja laaja-alaisesti ymmärretty modernismi.

Tutkimuksen kohteena on kirjallisuus osana taiteen, kulttuurin ja yhteiskunnan kenttää – esimerkiksi kuinka kirjallisuus ilmentää ja tuottaa yhteiskunnallista todellisuutta. Yhä monimutkaisemmaksi käyvässä tietoyhteiskunnassa kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja analysoida erilaisia tekstejä ovat yhä keskeisempiä taitoja. Ymmärtämällä kirjallisuutta ymmärrämme paremmin meitä ympäröivää maailmaa.

Millaiset kulttuuriset käytännöt ja esitystavat ohjaavat tapojamme tulkita omia kokemuksiamme, yhteiskunnallisia ilmiöitä ja historiaa? Minkälaisia kauhukuvia tulevaisuudesta maalaillaan yhteiskunnassa ja kirjallisuudessa ja miten eri mediat, kuten sosiaalinen media, ohjaavat meitä kerronnallistamaan kokemuksiamme?

Show more info
Julkaisut