Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus tutkii suomalaista kirjallisuutta, sen tutkimusta ja kritiikkiä teoreettisista ja kirjallisuushistoriallisista lähtökohdista. Pyrkimyksenä on ymmärtää ja tulkita kirjallisuuden ominaispiirteitä sekä sen yhteiskunnallisia edellytyksiä ja merkityksiä.

Tarkastelun kohteena on kirjallisuus osana taiteen, kulttuurin ja yhteiskunnan kenttää – esimerkiksi kuinka kirjallisuus ilmentää ja tuottaa yhteiskunnallista todellisuutta. Yhä monimutkaisemmaksi käyvässä tietoyhteiskunnassa kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja analysoida erilaisia tekstejä ovat yhä keskeisempiä taitoja. Ymmärtämällä kirjallisuutta ymmärrämme paremmin meitä ympäröivää maailmaa.

Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden vahvoja tutkimusalueita ovat Suomen kirjallisuuden historian ja erityisesti modernismin tutkimus, lyriikan tutkimus, ekokritiikki, kirjallisuuden ja tunteiden tutkimus sekä geneettinen kritiikki.

Show more info
Julkaisut