Kotimainen kirjallisuus tutkii suomalaista kirjallisuutta, sen tutkimusta ja kritiikkiä teoreettisista ja kirjallisuushistoriallisista lähtökohdista. Pyrkimyksenä on ymmärtää ja tulkita kirjallisuuden ominaispiirteitä sekä sen yhteiskunnallisia edellytyksiä ja merkityksiä. Erityisessä fokuksessa ovat nykykirjallisuus ja laaja-alaisesti ymmärretty modernismi.