Germaaninen filologia

Helsingin yliopistossa germaanisen filologian painopistealoja ovat monikielisyys, transkulttuurisuus ja multimediaalisuus.

Tutkimuksen keskeisiä teemoja ovat

 • vertaileva ja kontrastiivinen kielentutkimus
 • kielenoppiminen
 • kielididaktiikka ja interferenssi
 • elektronisten välineiden käyttö ja optimointi saksan opetuksessa
 • kielitieteellinen media- ja joukkoviestintätutkimus
 • fraseologia eli kiinteiden sanontojen ja sananlaskujen tutkimus
 • tekstilingvistiikka (erityisesti joukkoviestimien kieli)
 • valenssi- ja konstruktiokielioppi ja kieliopillistuminen
 • leksikografia eli sanakirjatutkimus
 • historiallinen lauseoppi
 • Saksan nykykirjallisuus ja kulttuuri (erityisesti narratiivinen tutkimus sekä kirjallisuuden merkitys ja vastaanotto)
 • Itävallan kirjallisuus ja kulttuuri
 • syntaksi ja sananmuodostus