Saamentutkimus

Helsingin yliopistossa saamentutkimus sijoittuu vahvasti suomalais-ugrilaiseen kielentutkimukseen. Vähemmistökielisyys ja kielen uhanalaisuus on keskeinen osa saamentutkimusta, kuitenkaan saamelaisten kulttuuria, taidetta, yhteiskuntaa, ympäristöä ja historiaa unohtamatta.

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän alueella asuu noin 50 000–100 000 saamelaista. Suuri osa heistä asuu varsinaisten saamelaisalueiden ulkopuolella, esimerkiksi pääkaupungeissa.

Helsingin yliopistossa opetetaan pääsääntöisesti pohjoissaamea, joka on saamelaiskielistä suurin. Siitä tarjotaan joka syksy alkavia kielikursseja. Tavoitteena kielenopetuksessa on saavuttaa vuodessa valmiudet, joilla pystyy edistämään itsenäisesti kielitaitoaan. 

Helsingin yliopistossa saamentutkimuksen voi yhdistää alkuperäiskansatutkimukseen ja sitä kautta tutustua saamelaisuuteen osana globaalia alkuperäiskansatutkimusta tai alkuperäiskansaisuuteen saamentutkimuksen lähtökohdista.

Ihmiset