Saamentutkimus
Saamentutkimus käsittelee saamelaisia, heidän kieliään, kulttuuriaan ja historiaansa monen tieteenalan näkökulmista. Saamen kieliä tarkastellaan varsinkin vähemmistökysymysten ja etnohistorian viitekehyksessä.

Helsingin yliopiston saamentutkijoiden erityisenä kielellisenä fokuksena on pohjoissaamen kieli.

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän alueella asuu noin 50 000–100 000 saamelaista. Osa heistä asuu varsinaisten saamelaisalueiden ulkopuolella, esimerkiksi pääkaupungeissa. Saamentutkimus käsittelee myös arktisen luonnon ja pohjoisen ekologian kysymyksiä sekä tarkastelee saamelaisten perinteisiä elinkeinoja ja niiden muuttumista. Aineellisen kulttuurin rinnalla keskeinen teema on henkinen kulttuuri, esimerkiksi saamelaisten uskonto, mytologia, taide sekä kansanrunous ja kirjallisuus.