Yleinen valtio-oppi

YK:n turvallisuusneuvoston hätäistunto Syyrian tilanteesta 7.4.2017 Photo: Manuel Elias, UN

Tieteenalana yleinen valtio-oppi tutkii poliittisen vallan käyttöä ja sen legitimaatiota eli oikeutusta. Valtaa tavoittelevat ja käyttävät esimerkiksi vaaliehdokkaat, poliittisten johtoelimien jäsenet, valtionpäämies, nimitetyt johtajat julkisella sektorilla, virkamiehet, poliittiset puolueet, intressiryhmät, suuryritykset, valtiot sekä kansainväliset järjestöt. Helsingin yliopistossa yleisen valtio-opin jakautuu opetuksessa kahteen opintosuuntaan, jotka ovat politiikan ja organisaatioiden tutkimus ja maailmanpolitiikan tutkimus.

Yleisen valtio-opin tutkimusalaan kuuluu niin globaaleja, kansainvälisiä, kansallisia kuin paikallisiakin kysymyksiä. Tutkimuskohteisiin lukeutuvat julkisen ja valtiollisen piiriin kuuluvat ilmiöt, kuten vaalit ja kansanäänestykset, ja poliittiset instituutiot YK:sta ja EU:sta kansallisvaltioihin ja kuntiin saakka. Tieteenalalla tutkitaan myös esimerkiksi poliittisia mielipiteitä, puolueita, työmarkkina- ja kansalaisjärjestöjä, kansalaisliikehdintää sekä kansainvälisten ja kotimaisten yritysten poliittista toimintaa. Myös erilaiset aatteet sukupuolten tasa-arvosta populismiin kuuluvat yleisen valtio-opin tutkimuskohteisiin.

Yleisen valtio-opin tutkimuksella on elävä yhteys yhteiskuntafilosofiaan sekä aate- ja käsitehistoriaan keskusteltaessa politiikan alasta, luonteesta, etiikasta ja muista piirteistä. Helsingin yliopistossa harjoitettava yleinen valtio-oppi on tieteenfilosofisesti pluralistista ja kattaa niin empiiristä tilastollista tutkimusta kuin uudempia lähestymistapoja soveltavaa tulkitsevaa tutkimusta ja yhteiskuntakriittistä tutkimusta.

Mitä on yleinen valtio-oppi?

Helsingin yliopistossa olemme pitäneet kiinni perinteisestä, alun perin Saksasta lainatusta oppiaineen nimestä ”yleinen valtio-oppi” (saks. Allgemeine Staatslehre). Nykyaikana tätä vastaavasta tieteenalasta käytetään usein yleisnimityksiä ”politiikan tutkimus” tai ”politiikkatieteet”. Helsingissä yleisen valtio-opin piiriin sisältyy myös hallinnan ja organisaatioiden poliittisten aspektien tutkimus sekä kansainvälisten suhteiden tutkimus. Muualla maailmassa nämä on usein erotettu politiikantutkimuksesta omiksi erillisiksi oppiaineikseen.

Laaja ja muuttuva tutkimuskenttä

Yliopistollisena oppiaineena valtio-opin juuret ulottuvat yhtäältä yhteiskuntafilosofiaan, toisaalta 1800-luvun lopun tarpeisiin kouluttaa virkamiehistöä modernin valtion palvelukseen. Valtio-opin tutkimuskenttä on kuitenkin laajentunut oleellisesti noista päivistä. Sitä mukaa kun yhteiskunta ja kansainvälinen järjestelmä muuttuvat, myös valtio-opillisen tutkimuksen kohteeksi nousee uusia aiheita ja ilmiöitä. Ajankohtaisia tutkimuskohteita tänä päivänä ovat esimerkiksi ylikansallinen integraatio, terrorismi, populismin nousu sekä sosiaalisen median vaikutus demokratiaan. Valtio, poliittiset instituutiot, julkinen valta sekä kansainväliset suhteet ovat pysyneet tutkimuskohteina läpi oppiaineen historian.  

Politiikan ja organisaatioiden tutkimus sisältää politiikan ja hallinnan (governance) tutkimuksen laajassa mielessä. Siihen sisältyvät myös demokratian, poliittisten ideologioiden, vertailevan politiikan, politiikan filosofian ja politiikan teorioiden ja käsitteiden tutkimus. Myös Euroopan Unionin tutkimus on osa tutkimuskenttää.

Maailmanpolitiikan tutkimus tarkastelee diplomatiaa ja eri maiden ja muiden toimijoiden ulkopolitiikan muotoutumista, rauhan, poliittisen väkivallan ja sotien syitä sekä globaalin poliittisen talouden ja sen yhteishallinnan kehitystä. Maailmanpolitiikan tutkimus kattaa laajemman alueen kuin pelkästään ”kansainväliset suhteet”. Tarkastelun kohteena on paitsi politiikka, joka on kansainvälistä tai maailmanlaajuista, niin myös sellaiset poliittiset tilat, jotka läpäisevät tai ylittävät perinteisten poliittisten yhteisöjen rajat. 

Yleisen valtio-opin vakituisen opetus- ja tutkimushenkilökunnan tutkimus painottuu muun muassa seuraaviin aihepiireihin:

 • Poliittisen osallistuminen ja äänestämiskäyttäytyminen
 • Politiikan ja hallinnan instituutiot
 • Demokratia ja tasa-arvo
 • Julkiset politiikkatoimet (policyt), niiden välineet, vaikutukset ja arviointi
 • Kansalaisliikkeet ja järjestöt kansallisella ja globaalilla tasolla
 • Biopolitiikka
 • Sukupuoli ja politiikka
 • Poliittinen kommunikaatio
 • Globaali poliittinen talous
 • Maailmanpolitiikan teoria

 

Lisätietoa tutkimuksesta ja apurahatutkijoista löydät Helsingin yliopiston tutkimusportaalista.

Tieteenalavastaava VTT, yliopistonlehtori Johanna Jääsaari

Professorit
Pertti
Ahonen
professori
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede, Liiketaloustiede, Kielitieteet, Historia ja arkeologia, Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet
SA
S. M.
Amadae
professori
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede
AH
Anne
Holli
professori
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede
Mikko
Mattila
professori
Tiedekunnan yhteiset
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede
Heikki
Patomäki
professori
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede
TT
Teivo
Teivainen
professori
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede
v
Åsa
von Schoultz
professori
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede
Hanna
Wass
professori
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede

Hanna Wass is an Acting Professor at the Faculty of Social Science, the University of Helsinki. She runs a work package in the project “Tackling the Biases and Bubbles in Participation (BIBU)”, funded by the Strategic Research Council of the Academy of Finland. In addition, she is a principal co-investigator in the project “Facilitating Electoral Participation from Abroad (FACE)”, funded by the Finnish Cultural Foundation, and one of three principal investigators of the Finnish National Election Study 2019. She is a co-convenor of the ECPR standing group Public Opinion and Voting Behavior and the chair of the section "Political Behavior" at the American Political Science Association annual conference 2020. Her work on unequal political engagement and representation has been published in leading journals in social sciences, including Public Opinion Quarterly, Social Forces, Political Research Quarterly, European Journal of Political Research and Journal of Epidemiology & Community Health. She is a co-author of the book Health and Political Engagement, published by Routledge in 2017.

Apulaisprofessorit
TE
Tero
Erkkilä
apulaisprofessori, toinen kausi
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede
TY
Tuomas
Ylä-Anttila
apulaisprofessori, toinen kausi
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede, Media- ja viestintätieteet, Sosiologia

Yliopistonlehtorit
Maria
Bäck
yliopistonlehtori
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede
JJ
Johanna
Jääsaari
yliopistonlehtori
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede, Media- ja viestintätieteet
RK
Riikka
Kuusisto
yliopistonlehtori
Tiedekunnan yhteiset
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede
LM
Leena
Malkki
yliopistonlehtori
Tiedekunnan yhteiset
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede, Historia ja arkeologia
Juri
Mykkänen
yliopistonlehtori
Tiedekunnan yhteiset
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede

Toimin valtiotieteellisen tiedekunnan varadekaanina vastuualueenani tiedekunnan tieteenalat. Iso osa tehtävistäni liittyy henkilöstö- ja taloushallintoon sekä tiedekunnan tilojen käyttöön. Varadekaanikauden ajan olen työstävapaa yleisen valtio-opin yliopistonlehtorin tehtävästä.

Emilia
Palonen
yliopistonlehtori
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede, Poliittinen historia, Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede

Tutkin politiikkaa, populismia, demokratiaa, hegemonian teoriaa. Suomen lisäksi Unkarissa, ja Euroopassa. Vertailevaa politiikan tutkimusta ja poliittisen ajattelun perusteita sekä diskurssianalyysia. Johdan Tietopyörre-akatemiahanketta (2019-22) WhiKnow käsittelee Euroopan politiikan ja yhteiskuntien polarisaatiota. Toimin myös populismin valtavirtaistumista käsittelevässä hankkeessa.

TV
Turo
Virtanen
yliopistonlehtori
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede

Yliopistotutkijat
GC
Giuseppe
Caruso
yliopistotutkija
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Muut yhteiskuntatieteet, Fysiikka
SH
Staffan
Himmelroos
yliopistotutkija
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede
AP
Achillefs
Papageorgiou
yliopistotutkija
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede
TP
Takis
Pappas
yliopistotutkija
Yleinen valtio-oppi

Tutkijatohtorit
TC
Ted
Chen
tutkijatohtori
Yleinen valtio-oppi
Ruta
Kazlauskaite
tutkijatohtori
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede, Poliittinen historia, Filosofia, Sosiologia

Trained as a political scientist at the University of Helsinki, Finland, I am an interdisciplinary scholar, interested in the political dimensions of embodiment, philosophy of history, history education, and innovative forms of storytelling in the new digital media (VR/AR).

Currently, I am working as a Postdoctoral Researcher at the University of Helsinki in an Academy of Finland funded project "Whirl of Knowledge: Cultural Populism in European Polarised Politics and Societies (WhiKnow). I am examining affective polarization in public debates during the run-up to the 2019 Polish parliamentary elections as well as the 2019 European Parliament elections.

Recently, I have worked as a Postdoctoral Researcher in a Helsingin Sanomat funded project "Mobilizing the Disenfranchised: Post-Truth Public Stories in Finland, France, and the United States,” where I was examining the use of affects in right-wing online media outlets in the US and Poland.

I have also recently completed my PhD project (2012-2018) at the University of Helsinki, Finland. Title: Towards an Embodied History: Metaphorical Models in Textbook Knowledge of the Controversial Polish-Lithuanian Past. The doctoral project examined the underlying metaphorical models of cognition which shape the representation of contested shared past in Poland and Lithuania. It adopted a novel theoretical approach – enactive embodiment – to studying international historical disagreements in school-history education. The findings of this study can be applied in diverse post-conflict contexts and are relevant to the disciplinary fields of political science, philosophy of knowledge, historical theory, and history education.

VK
Vesa
Koskimaa
tutkijatohtori
Yleinen valtio-oppi
MP
Maria
Pietilä
tutkijatohtori
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede
VS
Virpi
Salojärvi
tutkijatohtori
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Media- ja viestintätieteet
LS
Laura-Elena
Sibinescu
tutkijatohtori
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede

I am a post-doctoral researcher currently working on data collection and analysis for Whirl of Knowledge: Cultural Populism in European Polarised Politics and Societies a project funded by the Academy of Finland.

PW
Paul
Wagner
tutkijatohtori
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede

Tohtorikoulutettavat
CB
Caroline
Bhattacharya
tohtorikoulutettava
Yleinen valtio-oppi
JH
Juha
Hirvonen
tohtorikoulutettava
Yleinen valtio-oppi
VI
Veikko
Isotalo
tohtorikoulutettava
Yleinen valtio-oppi
TJ
Theodora
Järvi
tohtorikoulutettava
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede

Tutkimukseni kohdistuu informaation vaikutukseen äänestyskäyttäytymisessä monipuoluejärjestelmissä.
Olen osa IntraComp projektia.

AK
Aasa
Karimo
tohtorikoulutettava
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede, Sosiologia
KK
Konsta
Kotilainen
tohtorikoulutettava
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede
ML
Minna
Lyytikäinen
tohtorikoulutettava
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede, Kehitysmaatutkimus
MM
Mari
Marttila
tohtorikoulutettava
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede
LN
Laura
Nordström
tohtorikoulutettava
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede
AR
Antti Juhani
Ronkainen
tohtorikoulutettava
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede
AS
Annette
Saaristo
tohtorikoulutettava
Yleinen valtio-oppi
ST
Saara
Turkka
tohtorikoulutettava
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede
MV
Mika
Vehka
tohtorikoulutettava
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede
JV
Joonatan
Virtanen
tohtorikoulutettava
Yleinen valtio-oppi
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede

 

Yleinen valtio-oppi on yksi valtiotieteellisen tiedekunnan suurimmista tieteenaloista ja opintosuuntauksista. Vuosikymmenten kuluessa valtio-opin yhteydet yhteiskuntaan ovat monipuolistuneet ja oppisisältöjen kriittinen etäisyys valtakeskuksiin on kasvanut. Nykyään koulutamme opiskelijoita hyvin monentyyppisiin tehtäviin sekä yksityiselle että julkiselle sektorille yhdessä viestinnän tieteenalan kanssa useissa koulutusohjelmissa.

Koulutusohjelmat, joissa valtio-oppia opetetaan

Viimeaikaisia ulkoisesti rahoitettuja tutkimushankkeita
 

 • Diaspora: Politiskt beteende i den finlandssvenska diasporan, Svenska Litteratursällskapet i Finland, tutkimushanke, johtaja Staffan Himmelroos, 2019–2022
 • Digital Humanities of Public Policy-Making, Koneen Säätiö, tutkimushanke, johtaja Pertti Ahonen, 2015–2017
 • Policy instrumentit ja globaali hallinta, Suomen Akatemia, akatemiahanke, johtaja Tero Erkkilä, 2013–2018
 • Intraparty competition: The neglected dimension of electoral politics (IntraComp), Suomen Akatemia, tutkimushanke, johtaja Åsa von Schoultz, 2018–2022
 • Health and Political Engagement, Suomen Akatemia, akatemiahanke, johtaja Mikko Mattila, 2013–2017
 • Tasapuolisuus vaaliosallistumisessa ja ehdokasvalinnassa, Suomen Akatemia, akatemiatutkijan hanke, Hanna Wass, 2013-2018 
 • Vertaileva tutkimus ilmastonmuutoksen politiikkaverkostoista Suomessa, Koneen Säätiö, hanke, johtaja Tuomas Ylä-Anttila, 2014–2018

Valtio-opin projektit tutkimusportaalissa

RSS Feed

No results.

Yleisen valtio-opin tutkijat julkaisevat aktiivisesti Valtiotieteellisen yhdistyksen verkkolehdessä Politiikasta.fi

Yleisen valtio-opin ja sen osa-alueilla toimivia kansainvälisiä ja kotimaisia blogisivustoja:

Tieteenalan tutkijoiden henkilökohtaisia blogisivustoja:

Valtio-opin tutkijat ovat aktiivisesti mukana vaikuttamassa tiedemaailmassa ja yhteiskunnassa

 • Tutkijamme osallistuvat eri rahoittajien soveltavan tutkimuksen ja kehittämistyön (mm. ulkoasiainministeriö, oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja SITRA) hankkeisiin, sekä kansainvälisen kehittämistyön hankkeisiin
 • Tutkijamme ovat aktiivisia kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä järjestöissä ja niiden johtoelimissä sekä kansainvälisten tieteellisten lehtien toimituskunnissa ja niiden referee- eli arviointitehtävissä
 • Tutkijamme osallistuvat monipuolisesti erilaisiin asiantuntijatehtäviin yliopistossa, tiedehallinnossa sekä kotimaisessa ja kansainvälisessä politiikassa
 • Monet asiantuntijoistamme osallistuvat myös poliittisten puolueiden, ammattijärjestöjen ja ammatillisten järjestöjen toimintaan sekä erilaiseen kansalaistoimintaan
 • Asiantuntijamme ovat näkyvästi esillä median käyttäminä asiantuntijoina ja kommentaattoreina. Monet heistä ovat myös aktiivisia viestijöitä sosiaalisessa mediassa.

Löydät tietoa tapahtumistamme, tiedotteistamme ja medianäkyvyydestämme valtiotieteellisen tiedekunnan sivuilta.