Patologian osasto

Patologia tarkoittaa tautioppia. Oppiala antaa patologian perusopetusta lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille. Opetus alkaa toisen vuosikurssin lopulla ja jatkuu neljännelle vuosikurssille. Patologia on suurin kliinisteoreettisista oppialoista. Patologia on myös erikoislääkäriala.
Tutkimus

Tutkimusalana patologia keskittyy sairauksien syiden ja mekanismien selvittämiseen ja uusien morfologisten ja molekyylibiologisten diagnostisten menetelmien kehittämiseen. Haartmaninkatu 3:n patologialla tehdään vahvaa syöpä- ja neuropatologian tutkimusta.

Haartmaninkatu 3:n kiinteistössä toimii myös HUSLABin patologian laboratorio, joka on yksi Euroopan suurimmista patologian diagnostisista laboratorioista. Yhteistyö laboratorion kanssa tarjoaa optimaaliset puitteet translationaaliselle tutkimukselle, jossa patologian omaa perustutkimusta pyritään kehittämään uusiksi diagnostisiksi menetelmiksi.

Patologialla tehtävän tutkimuksen pääteemoja ovat

  • uudet kasvainmerkkiaineet ja niiden hyväksikäyttö syöpädiagnostiikassa
  • syövän synty ja leviämismekanismit
  • normaalien malignien solujen liikkuminen
  • kasvaimet ja angiogeneesi
  • aivosairaudet (neurodegeneratiiviset)
  • lihassairaudet ja lihasvamman paraneminen
  • kromosomimuutokset ja mutaatiot syövissä
  • signaalin siirto normaaleissa ja maligneissa soluissa.

Julkaisut

Yhteystiedot

Joh­ta­ja

professori Olli Carpen
olli.carpen@helsinki.fi
PL 21 (Haartmaninkatu 3)
00014 Helsingin yliopisto

Osoi­te

PL 21 (Haartmaninkatu 3)
00014 Helsingin yliopisto