Ek­se­ge­tiik­ka

Eksegetiikassa tutkitaan Raamattuun sisältyviä kirjoituksia ja kulttuureja, joissa kirjoitukset ovat syntyneet, sekä annetaan tähän tutkimukseen perustuvaa opetusta. Raamatun tekstien ja kulttuurien tutkimus ymmärretään laajasti.

Raamatun kirjoitusten lisäksi tutkimus kohdistuu myös muihin Raamatun maailmaa valaiseviin teksteihin ja muuhun materiaaliseen jäämistöön. Huomion kohteena ovat muun muassa Raamatun ulkopuolelle jääneet uskonnolliset kirjoitukset ja valtauomien torjumat uskonnollisuuden muodot.

Osastolla annetaan tutkimukseen perustuvaa opetusta kahdella oppialalla: Vanhan testamentin eksegetiikassa ja Uuden testamentin eksegetiikassa.

Perinteisten kieli- ja historiatieteiden menetelmien lisäksi eksegetiikassa hyödynnetään esimerkiksi arkeologian, sosiaalitieteiden, kirjallisuustieteiden ja psykologian menetelmiä. Myös Raamatun vaikutus- ja tulkintahistoria ovat eksegeettien kiinnostuksen kohteita. 

Vanhan testamentin eksegetiikka

Vanhan testamentin eksegetiikan perustehtävä on Vanhan testamentin heprean- ja arameankielisten tekstien monipuolinen tutkimus. Tekstejä voidaan lähestyä kielellisestä, historiallisesta, kirjallisuushistoriallisesta, sosiaalihistoriallisesta, teologisesta ja uskonnonhistoriallisesta näkökulmasta. Perinteinen historiallis-kriittinen tutkimus pyrkii selvittämään Vanhan testamentin kirjoitusten syntyhistoriaa ja muotoa, eri tekstien keskinäistä riippuvuutta sekä niihin sisältyviä eri-ikäisiä kerrostumia ja tulkinnallisia elementtejä.

Monet arkeologiset löydöt ovat avartaneet Vanhan testamentin eksegetiikan horisonttia. Esimerkiksi muinaisen Lähi-idän tekstilöydöt tarjoavat runsaasti rinnakkaismateriaalia Vanhan testamentin ilmiöille ja tapahtumille. Ne valaisevat  muun muassa suurvaltojen politiikkaa suhteessa valloitettuihin alueisiin, muinaisen Lähi-idän uskontoa ja profetiailmiötä. Palestiinan ja lähialueiden arkeologia edistää Israelin historian ja sosiaalihistorian tuntemusta. Qumranin löydöt valaisevat juutalaisuuden historiaa ajanlaskun alun tienoilla. Kreikankielisen diasporan näkökulman tähän tuovat Vanhan testamentin kreikankielinen käännös, Septuaginta, ja siihen sisältyvät apokryfikirjat. Qumranista löydettyjen fragmentaaristen käsikirjoitusten ohella Septuaginta on avainasemassa määriteltäessä Vanhan testamentin tekstihistoriaa.

Uuden testamentin eksegetiikka

Uuden testamentin eksegetiikan alaan kuuluvat Uuden testamentin tutkimuksen lisäksi sen lähialueet (muun muassa Jeesuksen ajan juutalaisuus, kristinuskon varhaisin kehitys Uuden testamentin jälkeen, gnostilaisuus sekä apokryfiset evankeliumit). Oppiaineessa on perinteisesti tulkittu Uuden testamentin kirjoituksia ja muita varhaisia kristillisiä tekstejä historiallisesta näkökulmasta.

Uuden testamentin eksegetiikassa on jo pitkään sovellettu muilta tieteenaloilta, etenkin kirjallisuustieteestä sekä sosiaalitieteistä omaksuttuja metodeja. Huomiota kiinnitetään muun muassa Uuden testamentin sosiaaliseen maailmaan sekä siihen, miten varhaiskristilliset ryhmät määrittelevät suhteensa toisiinsa ja yhteiskuntaan. Monet teologiset virtaukset, kuten postkolonialistinen ja feministinen teologia ovat niin ikään vaikuttaneet Uuden testamentin tutkimuksessa käsiteltäviin aiheisiin ja näkökulmiin.

Tieteenalavastaava

OL
Outi
Lehtipuu
yliopistonlehtori
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia

Eksegetiikan tutkijat ja opettajat

Professorit ja apulaisprofessorit
ID
Ismo
Dunderberg
professori
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia
JJ
Jutta
Jokiranta
professori
Tiedekunnan yhteiset
Tieteenala Teologia, Sosiaalipsykologia, Historia ja arkeologia, Kognitiotiede
Petri
Luomanen
professori
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia

Uuden testamentin sekä varhaiskristillisen kulttuurin ja kirjallisuuden professori

MN
Martti
Nissinen
professori
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia

Yliopistonlehtorit
OL
Outi
Lehtipuu
yliopistonlehtori
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia
JP
Juha
Pakkala
yliopistonlehtori
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia
Risto
Uro
yliopistonlehtori
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia

Olen Uuden testamentin eksegetiikan yliopistonlehtori ja teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman johtaja.

KV
Kirsi
Valkama
yliopistonlehtori
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia, Historia ja arkeologia, Kielitieteet

Tutkimusjohtajat
AM
Antti
Marjanen
tutkimusjohtaja
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia

Akatemiatutkijat
TK
Tuukka
Kauhanen
akatemiatutkija
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia

Yliopistotutkijat
Id
Izaak
de Hulster
yliopistotutkija
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia
RH
Raimo
Hakola
yliopistotutkija
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia, Historia ja arkeologia
MP
Mika
Pajunen
yliopistotutkija
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia
JS
Jason
Silverman
yliopistotutkija
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia, Historia ja arkeologia, Media- ja viestintätieteet, Sosiologia

Tutkijatohtorit
SA
Susanna
Asikainen
tutkijatohtori
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia
SF
Sebastian
Fink
tutkijatohtori
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia
KK
Katja
Kujanpää
tutkijatohtori
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia
IM
Ivan
Miroshnikov
tutkijatohtori
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia, Filosofia
VM
Ville Joonas
Mäkipelto
tutkijatohtori
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia
NN
Nina
Nikki
tutkijatohtori
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia
MR
Marika
Rauhala
tutkijatohtori
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia, Historia ja arkeologia
JT
Joanna
Töyräänvuori
tutkijatohtori
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia
HV
Hanna
Vanonen
tutkijatohtori
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia
CW
Caroline
Wallis
tutkijatohtori
Eksegetiikka
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia, Valtio-oppi, hallintotiede, Media- ja viestintätieteet, Historia ja arkeologia
MW
Melanie
Wasmuth
tutkijatohtori
Eksegetiikka
Tieteenala Historia ja arkeologia, Sosiaali- ja kulttuuriantropologia, Geotieteet
SY
Sami
Yli-Karjanmaa
tutkijatohtori
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia, Filosofia, Historia ja arkeologia

Tohtorikoulutettavat
RA
Rotem
Avneri Meir
tohtorikoulutettava
Eksegetiikka
Tieteenala Historia ja arkeologia, Sosiaali- ja kulttuuriantropologia, Teologia
PH
Paavo
Huotari
tohtorikoulutettava
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia
PJ
Patrik
Jansson
tohtorikoulutettava
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia
LL
Lauri
Laine
tohtorikoulutettava
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia
AN
Andres
Nõmmik
tohtorikoulutettava
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia, Historia ja arkeologia
PP
Panu
Pöykkö
tohtorikoulutettava
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia, Filosofia
SS
Sanna
Saari
tohtorikoulutettava
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia
TT
Timo
Tekoniemi
tohtorikoulutettava
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia
MT
Miika
Tucker
tohtorikoulutettava
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia
AV
Antti
Vanhoja
tohtorikoulutettava
Eksegetiikka
Tieteenala Teologia

 

Tieteenalan kaikki tutkimushankkeet on kerrottu tutkimusportaalissa.

Luettelot sisältävät kaikki tieteenalalla toimivat nykyiset tutkimusprojektit, joissa tutkijat ovat joko vastuullisina tutkijoina tai tutkimusryhmän jäseninä, akatemiatutkijoiden ja tutkijatohtoreiden henkilökohtaiset tutkimushankkeet sekä jo päättyneitä hankkeita.

Teologisen tiedekunnan opetus on järjestynyt kahteen koulutusohjelmaan:

Lisäksi maisterivaiheen opiskelija voi suorittaa opintokokonaisuuden Re­li­gion, Con­flict and Dia­logue osana englanninkielistä Master's Programme in Intercultural Encounters -maisteriohjelmaa.

Opiskelijaksi hakemisesta on kerrottu koulutusohjelmien sivuilla (ks. linkit yllä).

Tutustu myös teologisen tiedekunnan Opiskelijaksi-sivuihin

Tohtorikoulutus

Teologinen tiedekunta kouluttaa tieteenalaansa syvällisesti perehtyneitä tohtoreita, joilla on monipuoliset valmiudet sekä tutkijan tehtäviin että haastaviin asiantuntijatehtäviin yhteiskunnan eri alueilla.

Tohtorikoulutukseen voit tutustua