Pohjoismaiden tutkimus

Pohjoismaiden tutkimuksessa tarkastellaan Pohjoismaita yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta painottaen sekä ajankohtaisia ilmiöitä että historiallista tietoa. Kulttuurien osaston alaisuudessa toimivan Pohjoismaiden tutkimuksen keskus CENS:n tehtävänä on harjoittaa ja edistää monitieteistä ja vertailevaa Pohjoismaiden tutkimusta ja opetusta. Tavoitteena on tunnistaa ja analysoida niitä erityisiä tekijöitä, historiallisia kokemuksia, yhteiskunnallisia järjestelyjä, kulttuurista ilmaisua sekä poliittisia käytäntöjä, jotka tekevät Pohjoismaista pohjoismaisia. Keskuksen alla toimii useita tutkimushankkeita, joiden puitteissa järjestetään säännöllisesti seminaareja ja muita tapahtumia.

Tutkimuksen painopisteitä ovat

  • Pohjoismaat historiallisena koettuna ja tuotettuna alueena
  • Pohjoismaat mallina ja mielikuvana
  • Kulttuuriset siirrot
  • Käsite- ja aatehistoria
  • Alue- ja kulttuurintutkimus.
Show more info
Projektit
Julkaisut