Tutkimus

Farmasian tiedekunnan tutkimuksen painopiste on lääketutkimus.

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa uusia lääkevaikutuksen kohteita, keksiä ja kehittää uusia lääkeaihioita, kehittää uusia lääkkeenantomenetelmiä, tutkia lääkkeiden farmakokineettisiä ja farmakologisia ominaisuuksia, kehittää uutta alaan liittyvää teknologiaa, sekä tutkia lääkehoitoon liittyviä yhteiskunnallisia ja taloudellisia kysymyksiä ja kouluttaa alan huippuosaajia.