Su­ku­puo­len­tut­ki­mus

Sukupuolentutkimuksessa tehty tutkimus on kriittistä, normeja rikkovaa ja hierarkioita kyseenalaistavaa. Se saa voimaa alan yhteisöllisyydestä ja vapaasta ajatustenvaihdosta konferensseissamme, seminaareissamme ja käytävillämme.

Sukupuolentutkimuksessa tutkimus linkittyy vahvasti kansainväliseen ja kansalliseen feministiseen tutkimukseen. Yksikön tekemä tutkimus on kansainvälistä huipputasoa, aidosti monitieteistä ja lähtökohdiltaan moniäänistä. Se käy vuoropuhelua useiden tieteenalojen kanssa ja ottaa osaa erilaisiin tieteellisiin ja yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Tieteenalarajat ylittävää tutkimusta tehdään erityisesti kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen rajapinnoilla.