Sukupuolentutkimus

Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen tieteenalalla tehdään kriittistä, normeja kyseenalaistavaa ja lähtökohdiltaan moniäänistä tutkimusta. Tutkimuksemme ylittää tieteenalarajat ja sitä tehdään erityisesti kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen rajapinnoilla. Tällä hetkellä tutkimuksessa painottuvat muun muassa feministisen ajatteluperinteen tekstien tutkimus sekä käsitteiden käytön ja historian poliittinen analyysi; työelämän ja organisaatioiden sukupuolistavien rakenteiden ja toimintakäytäntöjen tutkimus; feministinen kriittinen eläintutkimus, kriittinen miestutkimus, queer- ja transtutkimus sekä niiden yhteydet yhteiskunta-ja kulttuuritieteelliseen eläin- ja ympäristötutkimukseen; erilaisten vähemmistöjen aseman tutkimus; sekä feministinen väkivallan tutkimus. Tutkimuksemme rakentuu intersektionaaliset näkökulmat huomioonottaville lähestymistavoille. Sovellamme moniulotteisesti erilaisia tutkimusmenetelmiä ja kehitämme feminististä tutkimusmetodologiaa. Tutkimuksemme on kansainvälistä ja osallistumme aktiivisesti erilaisiin tieteellisiin ja yhteiskunnallisiin keskusteluihin.

Helsingin yliopiston sukupuolentutkimus on tutkimusintensiivinen yksikkö, josta käsin johdetaan useita merkittäviä ulkopuolisen rahoituksen saaneita hankkeita. Näitä ovat olleet muun muassa akatemiaprofessorin hankerahoitus, useat Suomen Akatemian akatemiatutkija- ja tutkijatohtoriprojektit, Marie Sklodowska-Curie rahoitus ja Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama laaja hanke, joista kaikista löydät tarkemmin tietoa Tutkimusprojektit-osiosta.

Julkaisemme aktiivisesti kansainvälisissä ja suomalaisissa tiedelehdissä ja teoksissa, ja tieteenalamme toimittaa ensimmäistä Helsinki University Pressin avoimen julkaisemisen periaatteella toteutettavaa tiedelehteä Redescriptions: Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory. Avoin tiede on keskeistä tutkimustyöllemme, ja noudatamme open access –periaatteita myös rinnakkaisjulkaisemalla tutkimusartikkelimme tutkijoiden omilla Tuhat-sivuilla.   

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on tärkeä osa toimintaamme ja tutkijamme ovat asiantuntijajäseninä useissa valtionhallinnon työryhmissä ja toimielimissä sekä kansalaisyhteiskunnan yhdistyksissä, joita ovat muun muassa Tasa-arvoasian neuvottelukunta, valtioneuvoston tasa-arvoselontekoa valmisteleva työryhmä, väestöpoliittinen tiedepaneeli, Monimuotoiset perheet ry, Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta –foorumi. Sidosryhmäyhteistyö, erityisesti kansalaisjärjestöjen kanssa, on keskeinen osa monia tutkimushankkeitamme. Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen sekä erilaisiin vähemmistöasemiin liittyvä aktivismi on aina ollut lähellä sukupuolentutkimusta ja kansainvälisyys on olennainen ulottuvuus siinä, kuten myös itsestään selvästi kaikessa tutkimuksessamme ja tutkimusyhteistyössämme.

Show more info
Projektit
Julkaisut