Sosiaali-ja kulttuuriantropologia tarkastelee inhimillisten kulttuurien ja yhteiskuntamuotojen eroja vertailevan etnografisen analyysin avulla. Helsingin yliopiston antropologia on alallaan maan laajin oppiaineeksi järjestynyt yksikkö, joka tarjoaa tutkijoille vahvat yhteydet antropologian laitoksiin ulkomaisissa yliopistoissa. Antropologisen tutkimuksen tavat, teemat ja painopistealueet muuttuvat ja elävät maailman ja yhteiskuntien muuttuessa. Tällä hetkellä oppiaineessamme tutkitaan muun muassa raja-alueiden politiikkaa, kaupunkeja, luonnonvarapolitiikkaa, muuttoliikkeitä, sekä globaalisti leviävien uskonnollisten liikkeiden, musiikkityylien ja viestintäteknologioiden uusia merkityksiä.