Sosiaali- ja kulttuuriantropologia

Meren suistoaluetta Sunderbanissa, Intiassa. Photo: Juha Laitalainen

Meren suistoaluetta Sunderbanissa, Intiassa. Photo: Juha Laitalainen

Sosiaali-ja kulttuuriantropologia tarkastelee inhimillisten kulttuurien ja yhteiskuntamuotojen eroja vertailevan etnografisen analyysin avulla. Helsingin yliopiston antropologia on alallaan maan laajin tieteenalaksi järjestynyt yksikkö, joka tarjoaa tutkijoille vahvat yhteydet antropologian laitoksiin ulkomaisissa yliopistoissa. Antropologisen tutkimuksen tavat, teemat ja painopistealueet muuttuvat ja elävät maailman ja yhteiskuntien muuttuessa. Tällä hetkellä tieteenalallamme tutkitaan raja-alueiden politiikkaa, valtion muodostusta, ilmastonmuutosta, muuttoliikkeitä, sosiaalisen kognition kehitystä erilaisissa kulttuurisissa ympäristöissä, uskonnollisia liikkeitä ja sekularismia sekä niihin liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä. 

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia tarkastelee inhimillisten kulttuurien ja yhteiskunnan muotojen kirjoa vertailevan etnografisen tutkimuksen kautta.

Antropologian yleinen tavoite on pysynyt samana, vaikka sen menetelmät ovat kehittyneet ja sen tutkimus on kohdistunut yhä uusiin elämänmuotoihin ja erilaisten inhimillisten maailmojen välisiin suhteisiin. Tällä hetkellä tieteenalallamme tutkitaan raja-alueiden politiikkaa, valtion muodostusta, ilmastonmuutosta, muuttoliikkeitä, sosiaalisen kognition kehitystä erilaisissa kulttuurisissa ympäristöissä, uskonnollisia liikkeitä ja sekularismia sekä niihin liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä. 

Antropologia kiinnostavat sekä mikrotason sosiaalinen elämä että globaalin tason ilmiöt, ja hän pyrkii jatkuvasti laajentamaan oman asiantuntijuutensa rajoja.

Antropologian opetus Helsingin yliopistolla painottaa kenttätyön perinnettä, jonka kautta moderni antropologia on yhteydessä monien kulttuuria, yhteiskuntaa ja inhimillistä käyttäytymistä tutkivien tieteenalojen aiheisiin ja kysymyksiin. Antropologian opinnoissa perehdytään laaja-alaisesti niihin tutkimusperinteisiin ja filosofisiin ja teoreettisiin kysymyksiin, joita antropologit ovat pohtineet kautta tieteenalan historian. Lisäksi opinto-ohjelman tarkoitus on varmistaa, että jokainen opiskelija on perillä nykyantropologian keskusteluista, tutkimusmenetelmistä ja eri puolilla maailmaa tehdystä etnografisesta tutkimuksesta.

Suuri osa antropologian opinnoista kertyvää asiantuntijuutta on kyky työskennellä monien alojen tehtävissä ja erilaisissa ammatillisissa ympäristöissä sekä kehittää ratkaisuja uusien tilanteiden tuottamiin, vaikeasti ennustettaviin ongelmiin. Erilaisten tutkimushankkeiden lisäksi antropologit työllistyvät kansainvälisten organisaatioiden, julkishallinnon ja yritysten asiantuntijatehtävissä sekä journalisteina ja muilla viestintäaloilla. Antropologit ovat myös haluttuja opettajia sekä yliopistoissa että muissa oppilaitoksissa, ja heille on erityistä tarvetta kansalaisjärjestöissä ja museoalalla sekä sosiaali- ja kulttuurialan hankkeissa.

Tutkimusprojektit

Tieteenalalla ovat parhaillaan käynnissä seuraavat tutkimusprojektit:

Meneillään olevia sekä jo päättyneitä tutkimusprojekteja voi selata tutkimusportaalista

Uusimpia väitöskirjoja tieteenalalta

Gribenberg, L. "THEY LOOK ME IN THE EYES AND I SMILE AND THEN WE KNOW" : The Interaction of Finnish Roma and East European Roma in Finland
Jyrkiäinen, S. Virtual and Urban Intimacies : Youth, Desires and Mediated Relationships in an Egyptian City
Rautio, S. The Jade Emperor’s Last Taste of Water : An ethnography on the making of a village in China
Tacey, I.  Animism and Interconnectivity : Batek and Manya’ Life on the Periphery of the Malaysian Rainforest
Tammisto, T. New Actors, Historic Landscapes : The making of a frontier place in Papua New Guinea

Kuinka pääsen opiskelemaan antropologiaa? 

Syksystä 2017 alkaen, sosiaali- ja kulttuuriantropologiaa opetetaan yhteiskunnallisen muutoksen -koulutusohjelman kandidaatin ja maisterin opinnoissa. Kandidaatin tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi kolmen vuoden ja maisterin tutkinto kahden vuoden täysipäiväisellä opiskelulla. Molemmat ohjelmat opetetaan neljän tieteenalan yhteistyönä: antropologia, kehitysmaatutkimus, poliittinen historia sekä talous- ja sosiaalihistoria.

Kandiohjelmassa opiskelijat voivat valita antropologian opintosuunnakseen kahden vuoden (syksyllä 2020 tai myöhemmin aloittaneet yhden vuoden) yhteisten opintojen jälkeen. Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma on kokonaan antropologinen, valinnaisia opintoja ja yhtä monitieteistä kurssia lukuun ottamatta. Sosiaali- ja kulttuuriantropologia kuuluu sosiaalitieteitten tohtoriohjelmaan, minne voi siis hakeutua tekemään antropologiaan keskittyviä jatko-opintoja ja kirjoittamaan antropologista väitöskirjaa.

Tulevat opiskelijat voivat hakea ohjelmaan niin kandidaatin kuin maisterinkin tasolla. Kandidaattiohjelmaan valittu opiskelija saa myös oikeuden jatkaa opintojaan maisteriohjelmassa suoritettuaan kandidaatintutkintonsa. Maisteriohjelmaan hyväksytään lisäksi opiskelijoita, joilla on soveltuva kandidaatintutkinto toisesta yliopistosta tai tiedekunnasta. Kansainväliset opiskelijat voivat opiskella antropologiaa maisteritasolla kansainvälisessä Contemporary Societies -maisteriohjelmassa.

Mitä antropologian opintosuunnassa opiskellaan?

Tavoitteenamme on antaa kattava antropologinen koulutus antropologiaan erikoistuville opiskelijoillemme. Maisteriopintojen kurssit käsittelevät monipuolisesti erilaisia antropologisia tutkimusaiheita sekä teoreettisesta että metodologisesta näkökulmasta. Molempien tutkintojen opetus edellyttää myös opiskelijoilta osallistumista seminaariin, joka tukee heidän itse valitsemansa aiheen pohjalta tehtävää tutkielmaa. Maisterin opintoihin kuuluva pro gradu -tutkielma on antropologiassa tyypillisesti perustunut etnografisen kenttätyön aikana kerättyyn aineistoon.

Vanhoihin graduihin voi tutustua Helda-palvelussa.

Antropologisen koulutuksen lisäksi koulutusohjelma tarjoaa laajan valikoiman yhteiskuntatieteellisiä menetelmä- ja teoriakursseja. Maisteritasolla suuri osa antropologian opinnoista käydään englanniksi, minkä vuoksi kansainväliset ja suomalaiset opiskelijat voivat käydä samoja tieteenalakohtaisia kursseja ja seminaareja.

Nykyisille opiskelijoille tärkeimmät tiedonlähteet löydät alla olevista linkeistä.

The blog of the Social & Cultural Anthropology at the University of Helsinki
Tieteenalan oma blogi, josta löytyy esimerkiksi seminaarien nauhoitteita (englanniksi).  

Suomen Antropologinen Seura ( Twitterissä Facebookissa )

AntroBlogi: suomalainen antropologia-aiheinen blogi ( Twitterissä & Facebookissa )

Allegra Laboratory (englanniksi)

American Anthropological Association Blog (englanniksi)

Anthrodendum (englanniksi)

Antropologi.info (englanniksi)

Culture Matters (englanniksi)

Living Anthropologically (englanniksi)

Sapiens (englanniksi)

Lisää antropologia-aiheisia blogeja löydät Living Anthropologically - verkkosivustolta. 

RSS Feed

No results.

Lisätietoa tutkimuksesta ja apurahatutkijoista löydät Helsingin yliopiston tutkimusportaalista. Lyhyet esittelyt tutkijoista löydät myös antropologian omalta blogi-sivustolta englanniksi.

Tieteenalavastaava:  professori Sirpa Tenhunen

Professorit
Sarah
Green
professori
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Timo
Kaartinen
professori
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Sirpa
Tenhunen
professori
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia

My research interests include the anthropological study of climate change, technology, development, politics, economy, gender and kinship. I have carried out ethnographic fieldwork both in rural and urban India. My latest book “Mobile technology, mediation and social change in rural India” was published by Oxford University Press in 2018. I currently lead a Finnish Academy funded research project “Sustainable Livelihoods and Politics at the Margins: Environmental Displacement in South Asia”.
Publications
https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/sirpa-tenhunen/publications/

Apulaisprofessorit
Anni
Kajanus
apulaisprofessori
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia

I'm an Assistant Professor of Social and Cultural Anthropology, my research interests include: China, cognitive anthropology, culture and ontogeny, migration, kinship, education. I bring together approaches from anthropology and psychology to study how human social behaviour develops in particular cultural contexts, including cooperation, conflict resolution, hierarchical relationships, etc.

List of publications: https://tuhat.helsinki.fi/portal/en/persons/anni-kajanus(7c1ae44f-7cf4-46ea-aa3e-5777490e46e1).html

Yliopistonlehtorit
AG
Andrew
Graan
yliopistonlehtori
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Toomas
Gross
yliopistonlehtori
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia

I have done fieldwork in Southern Mexico, focusing mainly on religious change, Protestant-Catholic relations, and religious conversion, but also on tourism and folk medical beliefs. Currently I am one of the two PIs in the research group “Religion, Self and the Ethical Life” (https://blogs.helsinki.fi/religion-ethics-self/). Our project, funded by Kone Foundation and the Academy of Finland, is a comparative ethnographic study of the techniques of ethical self-fashioning, with a specific focus on how religion intervenes in the constitution of ethics in secular public life, how it contributes to forging ethical subjects, and how it comes to underlie the values and actions that signify exemplary, good life. My other ongoing research focuses on the topics of recreational long-distance running, pain, body, social class, and exercise addiction.

Publications:
https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/toomas-gross/publications/

Tuulikki
Pietilä
yliopistonlehtori
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia

Akatemiatutkijat
Elina
Hartikainen
akatemiatutkija
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
KU
Katja
Uusihakala
akatemiatutkija
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia

Yliopistotutkijat
DR
Dayabati
Roy
yliopistotutkija
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
LS
Laia
Soto Bermant
yliopistotutkija
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia

Tutkijatohtorit
PD
Patricia
Daniel Scalco
tutkijatohtori
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
FD
Faidra
Douzina-Bakalaki
tutkijatohtori
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Muut yhteiskuntatieteet
Matti
Eräsaari
tutkijatohtori
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia

I research. Sometimes I also teach and supervise. When I don't do the former, I edit a journal.

LM
Lalli
Metsola
tutkijatohtori
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Kehitysmaatutkimus, Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Igor
Mikeshin
tutkijatohtori
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia

Research group "Religion, Self and the Ethical Life." Currently working on the project "The Role of Religion in Contemporary Ethical Self-Making," funded by Kone Foundation and Academy of Finland

SR
Suvi
Rautio
tutkijatohtori
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
CR
Carl
Rommel
tutkijatohtori
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
JS
Jelena
Salmi
tutkijatohtori
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
JV
Joseph
Viscomi
tutkijatohtori
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia

Tohtorikoulutettavat
Saana
Hansen
tohtorikoulutettava
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia

I work as a Doctoral Student in the Faculty of Social Sciences. My anthropological Doctoral research I use the return migration of Zimbabweans from South Africa as a lens to examine how returnees seek belonging in their social and structural surroundings. A central concern is to understand what crisis-driven displacement has done to the economies of care in Zimbabwe. I have recently conducted ethnographic fieldwork primarily in the city of Bulawayo, and I am currently in the process of writing. My research works analytically at the intersection of the anthropological discussions of state-making and family-making, and I am trying to develop empirically grounded understandings of how these processes are mutually co-constituted and contested within actual everyday interactions and relationships between different actors. The study is part of a research project ”Postliberal governance and popular claim-making in Southern Africa” that is funded by the Academy of Finland. It is supervised by Professor Jeremy Gould (University of Helsinki) and Professor Amanda Hammar (University of Copenhagen).
I hold a MA from the University of Sussex and a BA from the University of Tampere. Before joining the faculty at the University of Helsinki, I have worked on issues related to displacement and migration in the public and NGO sectors.

Key words: Displacement, Documents, Economies of Care, Family and Kinship, Migration, Southern Africa, State-making, Uncertainty, Zimbabwe.

Katri Anita
Hirvonen-Nurmi
tohtorikoulutettava
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Annastiina
Kallius
tohtorikoulutettava
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia

Sosiaali- ja kulttuurintropologian tohtorikoulutettava

VK
Viljami
Kankaanpää-Kukkonen
tohtorikoulutettava
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
AK
Anna
Klimova
tohtorikoulutettava
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Samuli
Lähteenaho
tohtorikoulutettava
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
JS
Jenni
Savonen
tohtorikoulutettava
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Sosiaalipsykologia

Sosiaalipsykologinen addiktio- ja päihdetutkimus

BS
Bjørn
Sjødin
tohtorikoulutettava
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
AT
Aleksis
Toro
tohtorikoulutettava
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
MV
Mari
Valdur
tohtorikoulutettava
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Sanna
Vellava
tohtorikoulutettava
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia

Doctoral research

 

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia posti- ja käyntiosoite

PL 18 (Unioninkatu 35)
00014 Helsingin yliopisto

Tietoa medialle

Viestinnän yhteystiedot