Kirkkohistoria

Kirkkohistoria on sekä historiaa että teologiaa. Tutkimusala tarkastelee kristinuskoa, kirkkoja ja kristittyjä, uskonnollisia liikkeitä ja ilmiöitä – menneisyyden muutosvoimia, jotka vaikuttavat myös nykyisyyteen. Tutkimukseen perustuvaa opetusta annetaan kahdella käsi kädessä kulkevalla oppialalla: yleisessä kirkkohistoriassa sekä Suomen ja Skandinavian kirkkohistoriassa.

Uskonto on yksi historian ja yhteiskunnan vahvimmista voimista. Kirkkohistorian tutkimus auttaa ymmärtämään uskonnollisen tradition muotoutumista ja siirtymistä sukupolvelta toiselle. Se tutkii kristinuskon eri muotoja osana yhteiskuntaa ja laajempaa historiaa. Siksi sillä on läheisiä liittymäkohtia muihin historia- ja yhteiskuntatieteisiin sekä humanistisen tutkimuksen eri aloihin.

Aihepiirin laajuus näkyy tutkimuksen kirjossa. Kirkkohistorian osaston henkilökunta edustaa alan huippuja niin antiikin ja keskiajan kuin uuden ja nykyajan osalta. Koko maailma on tutkimuskenttänämme: viime aikojen opinnäytteissä on tarkasteltu yhtä hyvin Suomen ja Viron kuin vaikkapa Britannian tai Pakistanin kirkkohistoriaa. On liikuttu keskiajalla ja reformaatiokaudella, valistuksen ajoissa ja aivan uusimmassa 2000-luvun kirkkohistoriassa. Tutkittavana ovat olleet sekä kristinuskon näkyvimmät edustajat että sen ankarimmat vastustajat.

Tieteenalavastaavat

Tuomas
Heikkilä
professori
Kirkkohistoria
Tieteenala Teologia, Historia ja arkeologia, Kielitieteet, kirjallisuus, Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet, Fysiikka

MK
Mikko
Ketola
yliopistonlehtori
Kirkkohistoria
Tieteenala Teologia

Kirkkohistorian tutkijat ja opettajat

Professorit ja apulaisprofessorit
Tuomas
Heikkilä
professori
Kirkkohistoria
Tieteenala Teologia, Historia ja arkeologia, Kielitieteet, kirjallisuus, Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet, Fysiikka

Olen kirkkohistorian professori, erikoisalani on keskiajan historia. Pengon innoissani vanhaa ja löydän uutta.

TL
Tuija
Laine
professori
Kirkkohistoria
Tieteenala Teologia, Historia ja arkeologia
Aila
Lauha
professori
Kirkkohistoria
Tieteenala Teologia
JT
Jouko
Talonen
professori
Kirkkohistoria
Tieteenala Teologia

Yliopistonlehtorit
MA
Marjo-Riitta
Antikainen
yliopistonlehtori
Kirkkohistoria
Tieteenala Teologia, Historia ja arkeologia
JD
Juliette
Day
yliopistonlehtori
Kirkkohistoria
Tieteenala Teologia, Historia ja arkeologia
MK
Mikko
Ketola
yliopistonlehtori
Kirkkohistoria
Tieteenala Teologia

Olen kirkkohistorian yliopistonlehtori ja kirkkohistorian dosentti. Lisäksi olen Vartija-lehden päätoimittaja sekä Teologia.fi-palvelun vastaava toimittaja.

PR
Päivi
Räisänen-Schröder
yliopistonlehtori
Kirkkohistoria
Tieteenala Teologia, Historia ja arkeologia

Akatemiatutkijat
SS
Stefan
Schröder
akatemiatutkija
Kirkkohistoria
Tieteenala Teologia, Historia ja arkeologia

Yliopistotutkijat
PS
Päivi
Salmesvuori
yliopistotutkija
Kirkkohistoria
Tieteenala Teologia, Historia ja arkeologia, Muut humanistiset tieteet
AW
Arpad
Welker
yliopistotutkija
Kirkkohistoria
Tieteenala Historia ja arkeologia

Yliopisto-opettajat
OK
Outi
Kaltio
yliopisto-opettaja
Kirkkohistoria
Tieteenala Teologia, Kielitieteet, Historia ja arkeologia

Tohtorikoulutettavat
OL
Olli Matias
Lampinen-Enqvist
tohtorikoulutettava
Kirkkohistoria
Tieteenala Teologia
AL
Antti Johannes
Luoma
tohtorikoulutettava
Kirkkohistoria
Tieteenala Teologia, Poliittinen historia

Tiedot tutkimushankkeista löydät tutkimusportaalista.

Luettelot sisältävät kaikki osastolla toimivat nykyiset tutkimusprojektit, joissa tutkijat ovat joko vastuullisina tutkijoina tai tutkimusryhmän jäseninä, akatemiatutkijoiden ja tutkijatohtoreiden henkilökohtaiset tutkimushankkeet sekä jo päättyneitä hankkeita.

Teologisen tiedekunnan opetus on järjestynyt kahteen koulutusohjelmaan:

Lisäksi maisterivaiheen opiskelija voi suorittaa opintokokonaisuuden Re­li­gion, Con­flict and Dia­logue osana englanninkielistä Master's Programme in Intercultural Encounters -maisteriohjelmaa.

Opiskelijaksi hakemisesta on kerrottu koulutusohjelmien sivuilla (ks. linkit yllä).

Tutustu myös teologisen tiedekunnan Opiskelijaksi-sivuihin

Tohtorikoulutus

Teologinen tiedekunta kouluttaa tieteenalaansa syvällisesti perehtyneitä tohtoreita, joilla on monipuoliset valmiudet sekä tutkijan tehtäviin että haastaviin asiantuntijatehtäviin yhteiskunnan eri alueilla.

Tohtorikoulutukseen voit tutustua