Oppiminen, kulttuuri ja interventiot

Oppiminen, kulttuuri ja interventiot (LECI) -tutkimusyhteisön tavoitteena on ylläpitää ja edistää tiedekunnan korkeatasoista, kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavaa kasvatustieteellistä, etenkin oppimiseen, kulttuuriin ja interventioihin kohdistuvaa tutkimusta ja tähän perustuvaa opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

LECI tuo yhteen tiedekunnan tutkimus- ja opetushenkilökuntaa ja vierailevia tutkijoita, joita yhdistää kiinnostus ihmisen ja yhteisöjen toimintaan, oppimiseen ja kehitykseen osana kulttuureja ja niiden toimintajärjestelmiä. LECI-tutkimusyhteisön tutkijat soveltavat ja kehittävät edelleen etenkin sosiokulttuurisia lähestymistapoja ja kulttuurihistoriallista toiminnan teoriaa. Tutkimus hyödyntää oppiainerajat ylittäviä teorioita ja metodeja, muun muassa antropologiaa, sosiologiaa, mediatutkimusta, filosofiaa, soveltavaa kielitiedettä ja kulttuurintutkimusta. Yhteisöön kuuluu viisi tiedekunnan tutkimusryhmää.

Yhteyshenkilöt: Kirsi Tirri ja Sami Paavola