Oppiminen, kulttuuri ja interventiot
Oppiminen, kulttuuri ja interventiot (LECI) -tutkimusyhteisön tavoitteena on ylläpitää ja edistää uuden tiedekunnan korkeatasoista, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää kasvatustieteellistä tutkimusta ja tähän perustuvaa koulutusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Oppiminen, kulttuuri ja interventiot (LECI) -tutkimusyhteisön tavoitteena on ylläpitää ja edistää uuden tiedekunnan korkeatasoista, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää kasvatustieteellistä tutkimusta ja tähän perustuvaa koulutusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Se tuo yhteen tiedekunnan tutkimus- ja opetushenkilökuntaa ja vierailevia tutkijoita, joita yhdistää kiinnostus ihmisen ja yhteisöjen toimintaan, oppimiseen ja kehitykseen osana kulttuureja ja niiden toimintajärjestelmiä. Ryhmässämme toteuttavan tutkimuksen teoreettinen viitekehys nojaa sosiokulttuurisiin ja/tai toiminnan teorian näkökulmiin ja käsitteisiin. Tutkimuksemme hyödyntää myös oppiainerajat ylittäviä teorioita ja metodeja, muun muassa antropologiaa, sosiologiaa, mediatutkimusta, filosofiaa, soveltavaa kielitiedettä ja kulttuurintutkimusta.

Yhteyshenkilö: Kristiina Kumpulainen