Englantilainen filologia syventyy englannin kielen erityispiirteisiin, kielellisiin varieteetteihin sekä englanninkielisten alueiden kirjallisuuteen ja kulttuureihin. Tarkastelun ja analyysin kohteina ovat sekä nykyenglanti että englannin kielen historiallinen kehitys alkuvaiheista nykyiseen maailmankielen asemaan.