Pohjois-Amerikan tutkimus

Pohjois-Amerikan tutkimus on monimetodologista Yhdysvaltain (American Studies) ja Kanadan kulttuuri(e)n (Canadian Studies) tutkimusta. Se pohjautuu sekä aluetutkimuksen että kulttuurintutkimuksen perinteisiin.

Tieteenala tarkastelee Pohjois-Amerikan kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä monitieteisestä näkökulmasta. Pohjois-Amerikan tutkimus tarjoaa tietoa ja välineitä Yhdysvaltain ja Kanadan kulttuurien, historian, politiikan, kirjallisuuden ja maantieteen syvälliseen ymmärtämiseen. Tieteenalan joka toinen vuosi järjestettävä Maple Leaf and Eagle -konferenssi tarjoaa laajan kansainvälisen katsauksen Pohjois-Amerikan tutkimuksen nykytilaan.

Show more info
Julkaisut