Poh­jois-Ame­ri­kan tut­ki­mus

Pohjois-Amerikan tutkimus on monimetodologista Yhdysvaltain (American Studies) ja Kanadan kulttuuri(e)n (Canadian Studies) tutkimusta. Se pohjautuu sekä aluetutkimuksen että kulttuurintutkimuksen perinteisiin.

Tieteenala tarkastelee Pohjois-Amerikan kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä monitieteisestä näkökulmasta. Pohjois-Amerikan tutkimus tarjoaa tietoa ja välineitä Yhdysvaltain ja Kanadan kulttuurien, historian, politiikan, kirjallisuuden ja maantieteen syvälliseen ymmärtämiseen. Tieteenalan joka toinen vuosi järjestettävä Maple Leaf and Eagle -konferenssi tarjoaa laajan kansainvälisen katsauksen Pohjois-Amerikan tutkimuksen nykytilaan.

Mikko
Saikku
professori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Muut humanistiset tieteet

Rani-Henrik
Andersson
yliopistonlehtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Muut humanistiset tieteet

JT
Juho
Turpeinen
tohtorikoulutettava
Kulttuurien osasto
Tieteenala Muut humanistiset tieteet