Suomalais-ugrilainen kielentutkimus
Suomalais-ugrilainen kielentutkimus on tieteenala, joka tutkii suomalais-ugrilaisten kielten rakennetta ja historiaa ottaen huomioon toisaalta yleisen kielitieteen kehittämät metodiset lähtökohdat, toisaalta näiden kielten sekä niitä puhuvien kansojen aineellisen ja henkisen kulttuurin erikoispiirteet.

Suomalais-ugrilainen käytetään tässä yhteydessä laajassa mielessä, tarkoittamaan sekä vanhastaan suomalais-ugrilaisiksi nimettyjä kieliä että myös samojedikieliä. Näitä ovat itämerensuomalaiset kielet, saamelaiset kielet, mordva, mari, permiläiset kielet, ugrilaiset kielet sekä samojedikielet ja vastaavat kulttuuripiirit.

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, fennougristiikka, tutkii suomalais-ugrilaisten eli uralilaisten kielten rakennetta, historiaa ja käyttöä. Kielten tutkimuksen metodiikan ohella lähtökohtana ovat myös kieliä puhuvien kansojen aineellisen ja henkisen kulttuurin erityispiirteet. Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit -oppiaine jakautuu neljään linjaan, jotka ovat Kielentutkimuksen linja, Saamentutkimus, Unkarin kieli ja kulttuuri ja Viron kieli ja kulttuuri.

Ihmiset
Show more info
Show more info
Show more info
Projektit
Julkaisut
Published on
3 kuukautta 3 viikkoa ago