Tietokirjallisuus kattaa laajan joukon teoksia lähtien akateemisista tiedekirjoista ja päätyen harrastus- ja käyttöoppaisiin. Väliin mahtuvat oppikirjat, elämäkerrat, yleistajuiset tiedettä esittelevät kirjat, lasten ja nuorten tietokirjat ja monet muut teoslajit. Tietokirjallisuuden tutkimus on uusi ala Helsingin yliopistossa, vaikka toki tietokirjallisuutta on tutkittu monella tieteenalalla, mm. kielitieteessä, kasvatustieteissä, historian ja median tutkimuksessa.