Kliininen tuotantoeläinlääketiede

Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osastolla tutkimme kotieläinten lisääntymistä, sairauksia, ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja hyvinvointia.

Tutkimus painottuu nautojen ja sikojen tulehdussairauksiin ja lisääntymisongelmiin, sekä eläinten käyttäytymiseen ja hyvinvointiin tuotantoympäristössä. Lisäksi tutkimme myös muita eläinlajeja, kuten hevosia, lampaita, vuohia, siipikarjaa ja koirien lisääntymistä. Tutkimusta rahoittavat mm. EU, Maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Akatemia, Business Finland, yritykset ja säätiöt.

Tutkijamme tekevät yhteistyötä oman tiedekunnan muiden osastojen, HY:n muiden tiedekuntien, muiden yliopistojen, tutkimuslaitosten sekä ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkijoiden kanssa. Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen tutkimusyhteistyö on verkostoitunut kansallisesti ja kansainvälisesti.

Helsinki One Health – HOH on ihmisen ja eläinten yhteisen terveyden tutkimuksen verkosto, joka perustettiin tukemaan ja koordinoimaan alan tutkimusta Helsingin yliopistossa. Verkosto paneutuu eläin- ja ihmispopulaatioiden terveyden vuorovaikutukseen nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Se rohkaisee eri aloja ja ammattikuntia työskentelemään yhdessä yhteisten ja uusien, koko ihmiskuntaa ja eläinpopulaatioita koskevien terveysongelmien ratkaisemiseksi.

Osaston johtaja ja yhteystiedot
Pikalinkit