Taitokulttuuri, suunnittelu, oppiminen ja teknologia

Taitokulttuuri, suunnittelu, oppiminen ja teknologia (Maker @ STEAM) on tutkimusyhteisö, jonka jäsenten tutkimusintressit liittyvät opiskelijoiden oppimisen, osallistumisen ja koulun kehittämisen edistämiseen.

Taitokulttuuri, suunnittelu, oppiminen ja teknologia (Maker@STEAM)

Maker@STEAM on tutkimusyhteisö, jonka jäsenten tutkimuksessa materiaalien rooli otetaan vakavasti. Tutkimme materiaaleja ja tuotoksia sellaisinaan sekä tekemisen ja oppimisen yhteydessä. Näemme oppijat tekijöinä ja tekijät oppijoina, jotka ovat mukana luomassa uusia tuotoksia tavoitteenaan oma osallistuminen. Näitä tuotoksia voivat olla muotoilun ja keksimisen lopputuloksena syntyvät tuotteet, käsitteelliset työkalut, organisaatiokulttuurin muutokset tai kestävää tulevaisuutta edistävät teot.

Yhteyshenkilöt: Markku Hannula, Kalle Juuti ja Kaiju Kangas