Ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri

Ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin tutkijat harjoittavat pääasiassa kieli- ja kirjallisuustieteellistä tutkimusta.

Tieteenalan pääasiallisia tutkimusaloja ovat tekstin- ja diskurssintutkimus, kontrastiivinen kielitiede, kääntämisen ja tulkkauksen tutkimus, stilistiikka sekä puhutun kielen, vuorovaikutuksen ja prosodian tutkimus.  Tutkimuskohteisiin kuuluvat siis sekä kirjoitettu että puhuttu kieli, internetin kieltä unohtamatta. Kirjallisuudentutkimuksen puolella päähuomio kohdistuu 1900-luvun ja 2000-luvun ranskalaiseen kirjallisuuteen. Ranskan opettaminen vieraana kielenä on lisäksi noussut suosituksi tutkimuskohteeksi viime vuosien aikana.

Show more info
Projektit
Julkaisut