Afrikan ja Lähi-idän kielet

Helsingin yliopiston Afrikan tutkimus keskittyy Afrikan kulttuureihin ja yhteiskuntiin. Nopeasti kasvavien talouksien, väestönkasvun, muuttoliikkeen ja kukoistavan viihdeteollisuuden kautta Afrikka on yhä enemmän osa jokapäiväistä elämää Euroopassa. Tutkimme muun muassa monenlaisia identiteettiin, koulutukseen, kestävään kehitykseen ja kansalaisyhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä erityisesti kielten ja kielten käytön näkökulmasta. Tutkimuksemme kautta pyrimme ymmärtämään paremmin afrikkalaisten yhteiskuntien dynamiikkaa ja kielten merkitystä muuttuvassa maailmassa.

Tutkimuksemme painopistealoja ovat muun muassa:

 • kielikontaktit sosiaalisessa kontekstissa
  • monikielisyys, kansalaisaktiivisuus ja kestävä kehitys
  • sosiaalisen, yksilökohtaisen ja pienen mittakaavan monikielisyyksien tutkimus kaupunki- ja maaseutukonteksteissa sekä afrikkalaisissa diasporissa
  • kielenopetus- ja oppiminen (sis. yliopistojen kieltenopetus, kotikielten opetus ja monikielinen kielenoppiminen ja kirjoitustaito)
  • monikielinen kielen omaksuminen ja sosiaalistuminen
 • aiemmin vähän kuvattujen kielten kuvaukset (bantukielet, atlanttilaiset kielet, mandekielet ja niililäis-saharalaiset kielet)
  • kieliopilliset kuvaukset: Maran alueen kielet (Länsi-Tansania), isindebele, nzadi, totela, uduk, mano, somali
  • substantiivien luokittelu atlanttilaisissa kielissä
  • aikamuodot, aspektit ja modaalisuus bantukielissä
  • toonijärjestelmät ja muut prosodiset piirteet itäisissä ja eteläisissä bantukielissä
  • syntaksi ja pragmatiikka mandekielissä
 • Afrikan antropologinen lingvistiikka
  • uskonto ja uskonnollinen kieli
 • Afrikan kielten korpukset

Afrikan tutkimuksen henkilökunnan jäsenet ovat aktiivisia seuraavien akateemisten julkaisujen toimituksessa:

Lähi-idän kielet

Lähi-idän kieliin liittyvät tutkimusaiheet ovat filologisia ja niissä korostuu kielen, kulttuurin ja yhteiskunnallisten kysymysten yhteys. Lähi-idän kielten opetus ja tutkimus linkittyy kiinteästi Lähi-idän, islamin ja juutalaisuuden tutkimukseen.

Tutkimuksen painoaloja ovat muun muassa:

 • Arabian opetus vieraana kielenä, Content-Based Teaching
 • Heprea juutalaisen kulttuurin ja uskonnon kielenä
 • Hepreankielinen varhaismoderni kirjallisuus
 • Turkin kieli ja kirjallisuus sekä kielitypologia
 • Persian kieli ja kirjallisuus
Show more info
Projektit
Julkaisut