Tietojenkäsittelytiede

Tietojenkäsittelytieteen osasto on tieteenalansa johtava yksikkö Suomessa. Se vastaa tietojenkäsittelytieteen opetuksesta ja tutkimuksesta Helsingin yliopistossa.
Yhteistyö

Tietojenkäsittelytieteen tutkijat ja opettajat ovat vahvasti verkostoituneita. Teemme yhteistyötä laajasti yhteiskunnan eri sektoreiden kanssa, ja toimimme osana globaalia tiedeyhteisöä. Monitieteisen tutkimusotteen ja verkostojemme kautta tietojenkäsittelytieteen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi tekoälyn käyttöönotossa, lääketieteen kehityksessä ja kestävämmän yhteiskunnan luomisessa.

Uutiset
Toiminta ja palkinnot

Tietojenkäsittelytieteen osaston tärkeimmät tapahtumat ja tiedot toiminnasta löydät osaston vuosikertomuksista. Osasto myös palkitsee vuosittain ansioituneita työntekijöitään ja tutkimusryhmiä.