Tietojenkäsittelytieteen osasto vastaa tietojenkäsittelytieteen opetuksesta ja tutkimuksesta Helsingin yliopistossa. Osaston tutkimuksen pääkohteita ovat bioinformatiikka, algoritmit, data-analytiikka, koneoppiminen, hajautetut järjestelmät, tietoliikenne sekä ohjelmistojärjestelmät. Osasto tekee tutkimuksessa laajaa yhteistyötä sekä muiden yliopistojen että alan yritysten kanssa. Opetuksessa osaston vastuulla ovat tietojenkäsittelytieteen kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriohjelmat sekä erillinen datatieteen maisteriohjelma, jonka toteutukseen myös tiedekunnan muut osastot osallistuvat. Maisteri- ja tohtoriohjelmissa opetus tapahtuu lähes kokonaan englanninkielellä.

Osaston johtaja: professori Sasu Tarkoma. Varajohtajat: professori Veli Mäkinen ja professori Valtteri Niemi.

tltl_nodes_somerpuro