Tietojenkäsittelytiede
Tietojenkäsittelytieteen osasto on tieteenalansa johtava yksikkö Suomessa. Se vastaa tietojenkäsittelytieteen opetuksesta ja tutkimuksesta Helsingin yliopistossa.
Hae meille kesätöihin

Kesätyöpaikkahaku on nyt auki! Tutustu avoimiin paikkoihin tiedekunnan kesätyöpaikkasivulla ja lähetä hakemuksesi.

Yhteistyö

Tietojenkäsittelytieteen tutkijat ja opettajat ovat vahvasti verkostoituneita. Teemme yhteistyötä laajasti yhteiskunnan eri sektoreiden kanssa, ja toimimme osana globaalia tiedeyhteisöä. Monitieteisen tutkimusotteen ja verkostojemme kautta tietojenkäsittelytieteen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi tekoälyn käyttöönotossa, lääketieteen kehityksessä ja kestävämmän yhteiskunnan luomisessa.

Toiminta ja palkinnot

Tietojenkäsittelytieteen osaston tärkeimmät tapahtumat ja tiedot toiminnasta löydät osaston vuosikertomuksista. Osasto myös palkitsee vuosittain ansioituneita työntekijöitään ja tutkimusryhmiä.