tltl_nodes_somerpuro

Tietojenkäsittelytieteen laitos vastaa tietojenkäsittelytieteen opetuksesta ja tutkimuksesta Helsingin yliopistossa. Laitoksen tutkimuksen pääkohteita ovat bioinformatiikka, algoritmit, data-analytiikka, koneoppiminen, hajautetut järjestelmät, tietoliikenne sekä ohjelmistojärjestelmät. Laitos tekee tutkimuksessa laajaa yhteistyötä sekä muiden yliopistojen että alan yritysten kanssa. Opetuksessa laitoksen vastuulla ovat tietojenkäsittelytieteen kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriohjelmat sekä erillinen datatieteen maisteriohjelma, jonka toteutukseen myös tiedekunnan muut laitokset osallistuvat. Maisteri- ja tohtoriohjelmissa opetus tapahtuu lähes kokonaan englanninkielellä.

Laitoksen johtaja: professori Sasu Tarkoma. Varajohtajat: professori Veli Mäkinen ja professori Valtteri Niemi.