Aasian tutkimus

Etelä-Aasian tutkimus keskittyy alueen kulttuurien ja yhteiskuntien tutkimiseen ja kattaa muun muassa uskonnon, taiteen ja historian sekä median ja viestinnän. Myös paikallisten kielten rooli korostuu Etelä-Aasian tutkimuksessa. Etelä-Aasian tutkimuksen opetus Helsingin yliopistossa keskittyy nyky-Intiaan unohtamatta kuitenkaan eri ilmiöiden historiallista taustaa. Etelä-Aasia on tällä hetkellä yksi dynaamisimmista, nopeimmin muuttuvista ja monitahoisimmista alueista maailmassa. Varsinkin Intian vaikutus talouteen, huipputeknologian tutkimukseen, informaatioteknologiaan, taiteeseen ja viihdeteollisuuteen on globaalissa mittakaavassa nopeassa kasvussa.

Itä-Aasian tutkimuksessa tarkastellaan Japanin, Kiinan, Korean ja Taiwanin kulttuureiden ja yhteiskuntien kehitystä keskittyen esimerkiksi maiden historian, uskontojen, politiikan, etnisten yhteisöjen, siirtolaisuuden ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen tutkimukseen. Itä-Aasiaa lähestytään tieteidenvälisestä perspektiivistä ja tutkimuksessa korostuu alueiden, paikkojen, identiteettien, vaikutteiden ja käsitysten muotoutuminen nykyisyydessä ja menneisyydessä. Maiden valtakieliä voit opiskella perus-, aine- ja syventävien opintojen tasolla Kielten kandi- ja maisteriohjelmassa tai voit suorittaa niistä erillisiä kursseja tai opintokokonaisuuksia Kielikeskuksessa.

Tutkimuksen painopistealueita ovat:

  • nationalistiset ja uskonnolliset identiteetit
  • naisten toimijuus
  • siirtolaisuus
  • imperialismi ja politiikan tutkimus
  • historiallinen maantiede ja kulttuurihistoria
  • kulttuurienvälinen vuorovaikutus
  • populaari ja vertaileva historiankirjoitus
  • diplomatia ja ulkosuhteet
  • intialaiset / japanilaiset/ kiinalaiset / korealaiset/ taiwanilaiset yhteisöt ja kulttuurit
  • digitaalinen kulttuuri ja yhteiskunta.
Show more info
Projektit
Julkaisut