Suomen kieli ja kulttuuri

Suomen kieli ja kulttuuri on oppiaine, joka on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Suomen kielen ja kulttuurin alalle relevantteja tutkimussuuntia ovat toisen kielen oppiminen ja opettaminen, kulttuurin eri alueiden opettamisen tutkiminen sekä osaston muista tieteenaloista erityisesti suomen kieli ja kotimainen kirjallisuus. Suomen kieli ja kulttuuri -oppiaineen henkilökunnan viimeaikaisissa tutkimuksissa käsitellään pääosin monikielisyyttä ja toisen kielen oppimista erilaisissa ympäristöissä aina luokkahuoneista työelämään. Oppiaineen opettajilla on myös pitkät perinteet s2-oppimateriaalien tekijöinä.

Tällä hetkellä oppiainetta työllistää suuri kehityshanke Kielibuusti (2021–2024), joka kehittää ja tehostaa erityisesti koulutettujen maahanmuuttajien kotimaisten kielten opetusta. Hanketta johtaa professori Jyrki Kalliokoski, joka toimii myös Suomen kieli ja kulttuuri -oppiaineen professorina.

Show more info
Projektit
Julkaisut