Yhteiskuntapolitiikka

Yhteiskuntapolitiikka. Kuva: Nabeel Syed.

Yhteiskuntapolitiikka on soveltava yhteiskuntatiede, joka tutkii hyvinvointivaltioiden rakennetta ja toimintaa sosiaalisten riskien – kuten työttömyyden, sairauden, vammaisuuden, lapsen syntymän tai korkean iän – näkökulmasta. Yhteiskuntapolitiikka on kiinnostunut hyvinvoinnin jakautumiseen ja yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Tutkimuksen painopisteitä ovat köyhyys, kestävä hyvinvointi, työttömyys ja työllistymisen esteet, terveyserot, vanheneminen sekä yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus.

Yhteiskuntapolitiikan tieteenalalla tutkitaan eriarvoisuuteen ja hyvinvointiin, näiden jakautumiseen ja niitä koskevaan politiikkaan liittyviä kysymyksiä ja sitä, kuinka hyvinvointia ja tasa-arvoa voitaisiin edistää. Tieteenalalla keskeisiä tutkimuskohteita ovat mm. sosiaalipolitiikka, kaupunkitutkimus, ympäristöpolitiikka sekä vanhenemisen tutkimus.

Tutkimuksen painopisteitä ovat köyhyys, kestävä hyvinvointi, työttömyys ja työllistymisen esteet, terveyserot, vanheneminen sekä yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus. Tieteenalalla tutkitaan myös tieteellisen tiedon käyttöä erityisesti ympäristöpoliittisissa murroksissa

Yhteiskuntapolitiikan projektit Tuhatissa

RSS Feed

No results.

Löydät yhteiskuntapolitiikan tutkijat ja tarkempaa tietoa heidän tutkimuksestaan Tuhat-tutkimustietojärjestelmästä. Voit myös etsiä henkilöitä puhelinluettelosta ja yhteystietohausta.

  Et­sit­kö tut­ki­jaa, yli­opis­to­lais­ta tai yk­sik­köä?

  Yhteiskuntapolitiikan posti- ja käyntiosoite
  PL 18 (Unioninkatu 35)
  00014 Helsingin yliopisto

  Arho Toikka, yliopistonlehtori, tieteenalavastaava 31.12.2018 asti
  Anu Katainen, yliopistonlehtori, tieteenalavastaava 1.1.2019 asti
  Anne Kouvonen, sosiaalipolitiikan professori
  Heikki Hiilamo, sosiaalipolitiikan professori
  Anne Haila, kaupunkitutkimuksen professori
  Janne I. Hukkinen, ympäristöpolitiikan professori
  Hisayo Katsui, vammaistutkimuksen apulaisprofessori
  Ilkka Pietilä, vanhenemisen tutkimuksen apulaisprofessori
  Jani Vuolteenaho, yliopistonlehtori

   

  Tieteenalan muita tutkijoita ja opettajia löytyy yhteiskuntapolitiikan TUHAT-tutkimustietojärjestelmän sivulta.