Yhteiskuntapolitiikka

Yhteiskuntapolitiikka. Kuva: Nabeel Syed.

Yhteiskuntapolitiikka on soveltava yhteiskuntatiede, joka tutkii hyvinvointivaltioiden rakennetta ja toimintaa sosiaalisten riskien – kuten työttömyyden, sairauden, vammaisuuden, lapsen syntymän tai korkean iän – näkökulmasta. Yhteiskuntapolitiikka on kiinnostunut hyvinvoinnin jakautumiseen ja yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Tutkimuksen painopisteitä ovat köyhyys, kestävä hyvinvointi, työttömyys ja työllistymisen esteet, terveyserot, vanheneminen sekä yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus.

Yhteiskuntapolitiikan tieteenalalla tutkitaan eriarvoisuuteen ja hyvinvointiin, näiden jakautumiseen ja niitä koskevaan politiikkaan liittyviä kysymyksiä ja sitä, kuinka hyvinvointia ja tasa-arvoa voitaisiin edistää. Tieteenalalla keskeisiä tutkimuskohteita ovat mm. sosiaalipolitiikka, kaupunkitutkimus, ympäristöpolitiikka sekä vanhenemisen tutkimus.

Löydät yhteiskuntapolitiikan tutkijat ja tarkempaa tietoa heidän tutkimuksestaan Tuhat-tutkimustietojärjestelmästä. Voit myös etsiä henkilöitä puhelinluettelosta ja yhteystietohausta.

Tieteenalavastaava: VTT, yliopistonlehtori Arho Toikka

Et­sit­kö tut­ki­jaa, yli­opis­to­lais­ta tai yk­sik­köä?

Yhteiskuntapolitiikan posti- ja käyntiosoite
PL 18 (Unioninkatu 35)
00014 Helsingin yliopisto

Tutkimuksen painopisteitä ovat köyhyys, kestävä hyvinvointi, työttömyys ja työllistymisen esteet, terveyserot, vanheneminen sekä yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus. Tieteenalalla tutkitaan myös tieteellisen tiedon käyttöä erityisesti ympäristöpoliittisissa murroksissa

Yhteiskuntapolitiikan projektit Tuhatissa

RSS Feed

No results.