Kliinisen kemian ja hematologian osasto

Kliinisen kemian ja hematologian erikoisala kuuluu laboratoriolääketieteeseen. Kliinisen kemian ja hematologian laboratoriotutkimukset ovat tavallisimpia ja siten keskeisessä roolissa sairauksien diagnostiikassa, seurannassa sekä sairauksien riskin arvioinnissa.

Kliinisen kemian ja hematologian oppiaine vastaa alan yliopistollisesta perus- ja ammatillisesta ja tieteellisestä jatkokoulutuksesta. Perusopetusta annetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille sekä translationaalisen lääketieteen maisterilinjan opiskelijoille. Ammatillinen jatkokoulutus sisältää kliinisen kemian erikoislääkäreiden koulutuksen ja filosofian lisensiaatin tutkintoon sisältyvän sairaalakemistien erikoistumiskoulutuksen.

Kliinisen kemian yksikössä tehdään korkeatasoista alan tutkimustyötä ja yksikössä on mahdollista suorittaa syventäviä opintoja, amanuenssipalvelua ja tieteellistä jatkokoulutusta. Yhteistyö HUSLABin kliinisen kemian erikoisalan sekä muiden erikoisalojen kanssa on tiivistä.

Opiskelu

Perusopetuksessa opiskelijat tutustuvat tavallisimpiin kliinisen kemian tutkimuksiin ja niiden käyttöön terveydenhuollossa. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. laboratoriotoiminnan organisoiminen Suomessa, laboratorion laadunhallinta, laskimoverinäytteenotto ja vieritestaus.

Kliinisen kemian oppialalla on mahdollista tehdä lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvat syventävät opinnot. Lisätietoa

Lisätietoa erikoislääkärikoulutuksesta ja sairaalakemistien erikoistumiskoulutuksesta lääketieteellisen tiedekunnan sivuilla.

Tutkimus

Kliinisen kemian ja hematologian tutkimuksen painopistealueita ovat translationaalinen syöpätutkimus, hyytymishäiriöt, sydänlihasvauriotutkimus ja biomerkkiaineiden laboratoriodiagnostiikka.

Julkaisut

Yhteystiedot

Joh­ta­ja

professori Kari Pulkki
kari.pulkki@helsinki.fi
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto

Kou­lu­tuk­sen vas­tuu­hen­ki­löt

Peruskoulutus
professori Satu Mustjoki, satu.mustjoki@helsinki.fi
kliininen opettaja Päivi Lakkisto, paivi.lakkisto@helsinki.fi

Erikoislääkärikoulutus
professori Timo Kouri, timo.kouri@hus.fi

Sairaalakemistikoulutus
kliininen opettaja Päivi Lakkisto, paivi.lakkisto@helsinki.fi

Osoi­te

PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto