Kliininen hevos- ja pieneläinlääketiede

Kliininen tutkimuksemme keskittyy seura- ja harraste-eläinten sairauksien mekanismeihin, diagnostiikkaan ja hoitokäytäntöihin sekä näiden lajien hyvinvointiin. Eläinlääketieteellisessä translaationalisessa tutkimuksessa eläinten sairaudet toimivat ihmisten sairauksien malleina. Tavoitteenamme on parantaa eläinten terveyttä uusien hoitojen sekä sairauksien tutkimus- ja seurantamenetelmien avulla.

Eläinlääketieteellinen farmakologia tutkii eläinlajien erityispiirteet huomioiden lääkeaineiden vaikutuksia elimistössä sekä miten eläimen elimistö käsittelee lääkeaineita. Siihen perustuvat lääkeaineiden annokset, eläinten hoito-ohjeet sekä varoajat lääkityistä eläimistä saaduille elintarvikkeille. Kliininen toksikologia selvittää aineiden haitallisia vaikutuksia eläimen elimistössä sekä myrkytysten kliinistä hoitoa.

Diagnostisen kuvantamisen tutkimuksessa hyödynnetään monipuolisesti eri kuvantamismenetelmiä. Yksikön käytössä on digitaaliset röntgenlaitteistot pieneläimille ja hevosille, viimeisintä teknologiaa hyödyntävät ultraäänilaitteet sekä pieneläinten tutkimiseen soveltuvat tietokonetomografia- ja magneettikuvauslaitteet.

Pieneläinten sisätautien tutkimus painottuu mahasuolikanavan sairauksiin sekä keuhko- ja sydänsairauksiin.

Pieneläinkirurgiassa tehdään tutkimusta pehmytosakirurgian, ortopedian, anestesian ja kivunhoidon, neurologian, suu- ja hammassairauksien ja silmäsairauksien erikoisaloilla. Tutkimus painottuu pieneläinten terveyteen ja hyvinvointiin ja tukee translationaalista lääketiedettä edesauttaen ihmisten sairauksien tutkimusta.

Hevosyksikön inflammaatiotutkimuksessa käytetään malleina hevosen astmaa ja nivelrikkoa. Hevosen metabolinen oireyhtymä, suuhun ja hampaisiin liittyvä kipu, uni ja sen häiriöt, paksunsuolen hiekkakertymät sekä suolistomikrobien mikrobilääkeresistenssi ovat myös tutkimuksen kohteina.

Osaston johtaja ja yhteystiedot