Kreikan kieli ja kirjallisuus

Kreikan kielessä ja kirjallisuudessa perehdytään antiikin Kreikan kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin sekä niihin kohdistuvaan tutkimukseen ja niiden jälkivaikutukseen. Keskeisellä sijalla on antiikin Kreikan kieli ja kirjallisuus varhaisimmista kirjoitetuista lähteistä Rooman keisariajalle saakka.

Tutkimusaiheet ulottuvat laajasti antiikin kreikkalaisen kulttuurin eri alueille, erityisesti kieleen, kirjallisuuteen ja dokumentaarisiin lähteisiin.

Painopistealoja ovat mm.

  • papyrologia (kreikankielisten papyrusten tutkimus)
  • epigrafiikka (kreikankielisten piirtokirjoitusten tutkimus)
  • kielentutkimus, erit. kielikontaktit, kaksi- tai monikielisyys, kielen vaihtelu
  • kreikkalainen uskonto ja rituaalit, dedikaatiot
  • humanistikreikka

Tutkimuksessa sovelletaan sekä alakohtaisia että monitieteisiä menetelmiä. Alkuperäislähteiden ja painettujen tutkimusjulkaisujen ohella hyödynnetään digitaalisia aineistoja, ohjelmia ja välineitä. Tieteenala tekee tiivistä yhteistyötä lukuisien kotimaisten ja ulkomaisten tutkijayhteisöjen kanssa.

Show more info
Projektit
Julkaisut