Naistenklinikka

Naistenklinikka (NKL) on Euroopan suurin naistentautien ja synnytysopin opetukseen ja tutkimukseen keskittynyt yksikkö. NKL vastaa lääketieteellisen tiedekunnan perusopetuksesta naistentautien ja synnytysopin osalta sekä vastaa myös näiden alojen erikoislääkärikoulutuksesta. NKL:ssa on vilkas tutkimustoiminta ja NKL vastaa alan tieteellisestä jatkokoulutuksesta.

NKL toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tiloissa Naistenklinikassa ja Jorvin sairaaloissa. NKL:lla on tiivis ja saumaton yhteistyö HUS:n kanssa.

NKL:n ruotsinkielisellä opetusyksiköllä on valtakunnallinen vastuu perusopetuksessa kouluttaa ruotsia ammatissaan taitavia gynekologeja ja obstetrikkoja.
Opiskelu

Naistenklinikka vastaa HY lääketieteellisen tiedekunnan perusopetuksesta synnytys- ja naistentautiopin osalta. Synnytys- ja naistentautiopin kurssi järjestetään viidentenä opintovuotena. Naistenklinikassa on yht. 5 professoria: yksi 100% ja yksi 35% suomenkielinen sekä yksi 35% ruotsinkielinen synnytys- ja naistentautiopin professori, yksi 35% lisääntymislääketieteen professori ja yksi 35% sikiölääketieteen professori.

Syventävät opinnot ovat osa lääketieteen perusopintoja. NKL:ssa on mahdollista suorittaa syventävät opinnot tutkimusprojektina. Aiheita on runsaasti oppiaineemme eri osa-alueilta kuten gynekologinen onkologia, endokrinologia, infektiot, lisääntymislääketiede, perinatologia, ehkäisy. 

Tutkimusprojektien esittely tapahtuu vuosittain. Monelle opiskelijalle syventävien tutkimusprojektien aloittaminen on ollut alku väitöskirjan tekemiseen.

HUSin Naistenklinikalla on kaksi amanuenssuuria. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on etuajo-oikeus HUSin klinikoiden amanuenssureihin. Lääketieteellinen tiedekunta jakaa amanuenssuurit puolivuosittain, aina loppukeväällä ja loppuvuonna. Lukukausien aikaan voimme ottaa amanuenssiksi vain Helsingin yliopistossa opiskelevia lääketieteen opiskelijoita.

Lukukausien ulkopuolisena aikana (touko-elokuu, tai joulu-tammikuussa) voimme ottaa myös muualta tulevia opiskelijoita / lääkäreitä mahdollisesti käyttämättä jääneisiin amanuessipaikkoihin. Avoinna olevat amanuensuurit selviävät loppukeväällä (huhti-toukokuussa) ja loppuvuonna.  Hyväksytysti suoritettu naistentautien kurssi on edellytys Naistenklinikan amanuenssuuriin.

Lisätietoja: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, meilahti-student@helsinki.fi

Erikoistumiskoulutuksesta vähintään 6 kk tulee tapahtua kirurgian yksikössä. Edelleen erikoistumisalan koulutuksessa voidaan harkinnan mukaan hyväksyä 6 kk millä tahansa lääketieteen kliinisellä erikois­alalla ja myös tutkijana toimimisesta. Suosituksena on tämän koulutuksen suorittaminen seuraavissa klinikoissa: anestesiologia ja tehohoito, lastentaudit, yleiskirurgia, urologia, perinnöllisyyslääketiede. Erikoisalan koulutus suoritetaan yliopistosairaalassa sekä tiedekunnan hyväksymissä koulutussopimuksen tehneissä koulutusyksiköissä.

Koulutusohjelman suoritettuaan naistentautien ja synnytysten erikoislääkärillä tulee hallita

  • normaalin ja poikkeavan raskauden seuranta
  • normaalin ja komplisoituneen synnytyksen hoito ja tehostettu valvonta
  • gynekologisten sairauksien diagnostiikka ja hoito
  • lokikirjassa mainittujen toimenpiteiden ja leikkausten suorittaminen

Erikoistuvalle nimetään kussakin koulutusyksikössä henkilökohtainen ohjaaja (tutor), jonka kanssa erikoistuva säännöllisin väliajoin analysoi omaa oppimistaan. Jokaiselle erikoistuvalle tehdään yksilöllinen koulutussuunnitelma ja hänen edistymistään arvioidaan säännöllisin väliajoin koulutuksen vastuuhenkilön toimesta. Jokainen erikoistuva täyttää omaa lokikirjaa. Se on keskeinen itsearvioinnin väline koulutuksen edistymisen arvioinnissa.

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkärin on valmistumiset jälkeen mahdollista suorittaa kahden vuoden lisäkoulutus seuraavilla aloilla: lisääntymislääketiede, perinatologia, gynekologinen onkologia ja urogynekologia.

Tutkimus
Yhteystiedot

Joh­ta­ja

professori Oskari Heikinheimo
oskari.heikinheimo@helsinki.fi
PL 22 (Haartmaninkatu 2)
00014 Helsingin yliopisto

Osoi­te

PL 22 (Haartmaninkatu 2)
00014 Helsingin yliopisto

Opin­to­asiat

opintoasiainkoordinaattori Oona Lumatjärvi