Filosofia on tieteiden äiti, jonka piiriin useimmat erityistieteet ovat aiemmin kuuluneet. Nykyisin filosofia on itsenäinen tieteenala, joka tutkii toisaalta todellisuuden perimmäistä luonnetta sekä sitä koskevan tiedon oikeutusta ja rajoja, toisaalta moraalisen hyvän, oikean toiminnan sekä yhteiskuntafilosofian ongelmia.

Käytännöllisen filosofian tutkimus on keskittynyt valtiotieteelliseen tiedekuntaan. Heidän painopisteistään voi lukea valtiotieteellisen tieteenala-sivulta.