Sosiologia

© Anu Korhonen

Sosiologia on perustava yhteiskuntatiede, joka tutkii yhteiskunnan rakennetta ja sen muutoksia sekä sosiaalisia toimintaa, arvoja ja asenteita. Sen tarkastelukohteet ulottuvat globalisaatiosta ja kokonaisista yhteiskunnista intiimeihin sosiaalisiin suhteisiin. Sosiologia elää yhteiskunnan mukana; tutkittavina ovat muun muassa maahanmuutto ja maahanmuuttajien kotoutuminen, kaupunkielämä, medioiden ja teknologioiden käyttö sekä kotouttaminen, taloudellinen eriarvoisuus ja finanssikriisien synty. Tärkeitä aiheita ovat myös yhteiskunnallinen liikehdintä ja osallistuminen; eriarvoisuus terveydenhoidon piirissä ja muualla; riippuvuudet; lapsuus ja nuoruus; instituutiot, organisaatiot ja yhteisöt kuten perheet, kaupungit, hyvinvointivaltio; sosiaalinen vuorovaikutus ja sosiaaliset verkostot.

Väestötiede

Miksi syntyvyys laskee, suurituloiset elävät pidempään kuin pienituloiset, nuoret kouluttautuvat samankaltaisiin ammatteihin kuin vanhempansa tai huono-osaisuus periytyy sukupolvelta toiselle? Väestötieteellisessä tutkimuksessa pyritään löytämään vastauksia näihin ja moniin muihin yhteiskunnallisesti kiinnostaviin kysymyksiin tutkimalla väestöryhmiä erottavia ja yhdistäviä tekijöitä. Käyttämällä monipuolisia kysely-, haastattelu- ja rekisteriaineistoja, väestötiede tutkii säännönmukaisuuksia yksilöiden toiminnassa ja käyttäytymisessä.

Mitä sosiologia on?

Sosiologian tarkastelukohteet vaihtelevat globalisaatiosta ja kokonaisista yhteiskunnista intiimeihin sosiaalisiin suhteisiin. Tutkittavina ovat yhteiskunnan rakenne ja sen muutos; kansalaisten liikehdintä ja osallistuminen; terveyden eriarvoisuus; riippuvuudet; lapsuus ja nuoruus; instituutiot, organisaatiot ja yhteisöt kuten perheet, kaupungit, hyvinvointivaltio; sosiaalinen toiminta, vuorovaikutus ja sosiaaliset verkostot; ihmisten arvot, asenteet ja puhetavat.

Sosiologinen ajattelutapa tekee mahdolliseksi jokapäiväisten käsitysten kyseenalaistamisen ja tietoisen etääntymisen totunnaisista ajattelutavoista. Koska sosiologian näkökulmat ja tutkimustulokset menevät totunnaisia käsityksiä syvemmälle, paljastavat piileviä ongelmia ja avaavat näkyviin uusia vaihtoehtoja, sosiologialla on vahva kriittinen potentiaali. Samoista syistä se on käyttökelpoinen myös pätevää tietoa vaativassa päätöksenteossa ja suunnittelussa.

Sosiologia on laaja-alainen yhteiskuntatiede. Sen keskeisiä alueita ovat yhteiskunnan rakennetta sekä sosiaalista toimintaa koskeva teoria ja tutkimus. Kukin opiskelija perehtyy tarkemmin myös ainakin kahteen yleisen sosiologian tutkimusalaan kuten esimerkiksi perhesosiologiaan tai kaupunkisosiologiaan. Tavoitteena on, että sosiologian opiskelijat valmistuvat asiantuntijoiksi, jotka pystyvät itsenäisesti hankkimaan ja erittelemään tietoa yhteiskunnan ilmiöistä sekä muokkaamaan ja käyttämään sitä hyväksi eri tehtävissä.

Sosiologian piirissä on jatkuvasti käynnissä useita eri aihealueiden tutkimushankkeita, joista monet tehdään yhteistyössä muiden alojen ja yliopistojen kanssa.

Tutkimuksen nykyisiä painoaloja ovat esimerkiksi:

  • Addiktioiden ja peliriippuvuuksien tutkimus
  • Kaupunkitutkimus, mm. alueellinen eriytyminen ja naapurustojen sosiaalinen rakenne
  • Maahanmuuttajien sosiaalisen tilanteen tutkimus
  • Nuoruuden ja ikääntymisen tutkimus
  • Sosiaalisen vuorovaikutuksen keskustelunanalyyttinen tutkimus
  • Sosiologian ja sosiaalisen teorian tutkimus
  • Terveyserojen syiden ja seurausten tutkimus

Tieteenalavastaava: professori Ilkka Arminen

Professorit
IA
Ilkka
Arminen
professori
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia, Kielitieteet, kirjallisuus
DI
David
Inglis
professori
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia
MK
Matti
Kortteinen
professori
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia
PM
Pekka
Martikainen
professori
Väestötiede
Tieteenala Sosiologia
KS
Karri
Silventoinen
professori
Väestötiede
Tieteenala Terveystieteet, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys, Sosiologia
Sirpa
Wrede
professori
Sosiologia
Tieteenala Sosiaalitieteet, Sosiologia

Olen sosiologian tieteenalan professori ja opetukseni on pääosin ruotsinkielisessä yhteiskuntatieteellisessä maisteriohjelmassa (MSV).
Lisäksi toimin Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön (CoE AgeCare) varajohtajana sekä sen HY:n tutkimusryhmän johtaja. CoE AgeCare on HY:n, Jyväskylän yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteinen tutkimuksen huippuyksikkö.
Tutkin myös lääkäreiden urajärjestelmiä sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta ja ohjaan väitöskirjoja joissa tutkitaan mm ammatillisuutta, integraatiota sekä ihmisten muuttoliikkeisiin ja muuttamiseen liittyviä kokemuksia.

PY
Petri K
Ylikoski
professori
Tiedekunnan yhteiset
Tieteenala Sosiologia, Filosofia

- tutkimuksesta vastaava varadekaani
- tieteen- ja teknologiantutkimuksen professori (sosiologia)

Akatemiaprofessorit
AP
Anssi
Peräkylä
akatemiaprofessori
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia

Apulaisprofessorit
LN
Lena
Näre
apulaisprofessori, toinen kausi
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia

Apulaisprofessori, toinen kausi

Tutkimukseni liittyy maahanmuuttoon ja pakolaisuuteen, globalisoituvaan vanhusten ja lasten hoivaan, prekaariin työhön ja työttömyyteen sekä eriarvoisuuden intersektionaaliseen analyysiin.

Yliopistonlehtorit
EE
Elina
Einiö
yliopistonlehtori
Väestötiede
Tieteenala Muut yhteiskuntatieteet, Sosiologia, Muut, Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka
HK
Hanna
Konttinen
yliopistonlehtori
Sosiologia
Tieteenala Sosiaalipsykologia, Sosiologia, Psykologia, Ravitsemustiede
HL
Hannu
Lahtinen
yliopistonlehtori
Väestötiede
Tieteenala Sosiologia, Valtio-oppi, hallintotiede
Niina
Metsä-Simola
yliopistonlehtori
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia

Sosiologian yliopistonlehtori

EP
Elina
Paju
yliopistonlehtori
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia
Karoliina
Snell
yliopistonlehtori
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia

Sosiologian yliopistolehtori, Dosentti, VTT. Tutkimusintressit liittyvät tieteen- ja teknologiantutkimukseen, terveyssosiologiaan, demokratiaan ja datatalouteen. Meneillä olevat hankkeet: "Health, data and the welfare state" ja "Ihmiskeskeinen datatalous - totta vai tarua?"

AT
Antti
Tanskanen
yliopistonlehtori
Sosiologia
Tieteenala Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka
TT
Tarja
Tolonen
yliopistonlehtori
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia

Akatemiatutkijat
SS
Salla
Sariola
akatemiatutkija
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia

Yliopistotutkijat
ME
Michael
Egerer
yliopistotutkija
CEACG-yksikkö
Tieteenala Sosiologia
LK
Laura
Kemppainen
yliopistotutkija
Sosiologia
Tieteenala Sosiaalitieteet
JN
Janne
Nikkinen
yliopistotutkija
CEACG-yksikkö
Tieteenala Teologia
JR
Jyrki
Rasku
yliopistotutkija
Sosiologia
HR
Hanna
Remes
yliopistotutkija
Väestötiede
Tieteenala Sosiologia
LV
Liisa
Voutilainen
yliopistotutkija
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia

Tutkijatohtorit
AA
Anna
Alanko
tutkijatohtori
CEACG-yksikkö
Tieteenala Sosiologia
UB
Ulla
Buchert
tutkijatohtori
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia
Andrea
Butcher
tutkijatohtori
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia

I am a social scientist with expertise in the social study of antimicrobial resistance (AMR). I joined the University of Helsinki’s sociology department in 2018 as postdoctoral researcher for the international, multidisciplinary consortium Antimicrobial Resistance in West Africa (AMRIWA). My research focuses upon how changes in food production, rapid urbanisation, expanding healthcare facilities and poor institutional and material infrastructures for water and sanitation management open new pathways for AMR transmission between humans, non-human animals and the environment (One Health Approach). In this current role, I study microbes in the social context of development in Burkina Faso and Benin.
An anthropologist by training, I have worked in anthropology, religious studies and human geography departments. My expertise lies broadly in ethnography and development studies, drawing inspiration from Science and Technology Studies approaches. My PhD research examined the intersection of religion, development and climate in Ladakh, North-West India, traversing interesting materialities routes as I examined the role of geomancy and supernatural agency in political questions of climate, development and wellbeing in the Himalayas. I then acted as postdoctoral research assistant on an ESRC-funded international multidisciplinary collaboration examining the socioeconomic drivers of antibiotic use in Bangladesh’s aquaculture sector. I have field experience in the Indian Himalaya, Bangladesh and West Africa.

Jose
Cañada Ayllón
tutkijatohtori
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia, Sosiaalipsykologia
AG
Antti
Gronow
tutkijatohtori
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia
VM
Virve
Marionneau
tutkijatohtori
CEACG-yksikkö
TM
HM
Heta
Moustgaard
tutkijatohtori
Väestötiede
Tieteenala Sosiologia, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
Antero
Olakivi
tutkijatohtori
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia

Tutkijatohtori, Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö

LT
Lasse
Tarkiainen
tutkijatohtori
Väestötiede
Tieteenala Sosiologia
HT
Heta
Tarkkala
tutkijatohtori
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia

Toimin vierailevana tutkijana sosiologian oppiaineessa. Olen keskittynyt tieteen- ja teknologiantutkimukseen, sekä biolääketieteelliseen tiedontuotantoon, biopankkeihin ja terveysdataan liittyviin kysymyksiin. Väittelin tohtoriksi keväällä 2019.

JV
Juho
Vesa
tutkijatohtori
Sosiologia
Tieteenala Media- ja viestintätieteet
TY
Tuukka
Ylä-Anttila
tutkijatohtori
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia, Valtio-oppi, hallintotiede

Tohtorikoulutettavat
Ella
Alin
tohtorikoulutettava
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia

Väitöskirjatutkija, sosiologia, Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tohtoriohjelma.

AA
Anastasia
Asikainen
tohtorikoulutettava
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia
NF
Nora
Fabritius
tohtorikoulutettava
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia, Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
JH
Julia
Hellstrand
tohtorikoulutettava
Väestötiede
Tieteenala Muut yhteiskuntatieteet
EH
Elina Inkeri
Helosvuori
tohtorikoulutettava
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia
ZI
Zhen
Im
tohtorikoulutettava
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia, Valtio-oppi, hallintotiede
LJ
Liina
Junna
tohtorikoulutettava
Väestötiede
Tieteenala Sosiologia
JJ
Jutta
Juvenius
tohtorikoulutettava
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia
KK
Kaarina
Korhonen
tohtorikoulutettava
Väestötiede
Tieteenala Sosiologia
EK
Emmi
Koskinen
tohtorikoulutettava
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia
JL
Juha
Luukkonen
tohtorikoulutettava
Väestötiede
PM
Paula
Merikoski
tohtorikoulutettava
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia
JM
Janne
Mikkonen
tohtorikoulutettava
Väestötiede
Tieteenala Sosiologia
JP
Joonas
Pitkänen
tohtorikoulutettava
Väestötiede
Tieteenala Sosiologia
US
JT
Jaakko Olavi
Taipale
tohtorikoulutettava
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia
ST
Samuel
Tuhkanen
tohtorikoulutettava
Sosiologia
Tieteenala Kognitiotiede
AV
Atte
Vieno
tohtorikoulutettava
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia
EW
Elisabeth
Wide
tohtorikoulutettava
Sosiologia
Tieteenala Sosiologia

 

Lisätietoa tutkimuksesta ja apurahatutkijoista löydät Helsingin yliopiston tutkimusportaalista.

Tieteenalan kaikki tutkimushankkeet on luetteloitu tutkimusportaalissa. 

Sosiologian tieteenalalla tutkittavien yhteiskunnallisten ilmiöiden kirjo on laaja. Tämä mahdollistaa myös laaja-alaisen opinto-ohjelman tarjoamisen niin kandidaatti-, maisteri- kuin jatko-opiskelijoillekin. Suomen ja ruotsinkielisten ohjelmien lisäksi olemme mukana englanninkielisessä Contemporary Societies -maisteriohjelmassa. Lisäksi on mahdollista suorittaa opinnot myös kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelmassa. Maisterivaiheessa on mahdollista valita myös väestötieteen linja.

Koulutuksemme antaa valmiudet toimia suunnittelu-, hallinto- ja tilastointitehtävissä, opettajina aikuiskoulutuksessa sekä toimittajina ja muissa tiedotustehtävissä. Monet sosiologit toimivat tutkijoina tai päätöksenteon asiantuntijoina.

Koulutusohjelmat, joissa sosiologiaa opetetaan

Sosiologian posti- ja käyntiosoite

PL 18 (Unioninkatu 35)
00014 Helsingin yliopisto

Tietoa medialle

Viestinnän yhteystiedot