Poliittinen historia

Kansaa Senaatintorilla suurlakkoviikolla 30.10.–6.11.1905. / Helsingin kaupunginmuseo

Maailman ja yhteiskunnan ongelmia ratkotaan ensi sijassa politiikan piirissä, ja menneisyyden ja tulevaisuuden jännite on olennaista nykymuutoksissa. Poliittinen historia antaa välineitä nykypäivän ongelmien ja muutosten ymmärtämiseen ja kriittiseen arvioimiseen. 

Tieteenala on historiallis-yhteiskuntatieteellinen, joten näkökulma politiikkaan on perinteistä valtiokeskeisyyttä paljon laajempi. Siihen sisältyy kansalaisyhteiskunta, media sekä erilaiset järjestäytyneet ja järjestäytymättömät voimat ja liikkeet.

Poliittinen historia käsittelee muuttuvia taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia rakenteita politiikan edellytyksinä ja kohteina. Tärkeä aihealue on historian poliittinen käsittely ja käyttö. Kansainvälisten suhteiden tarkastelu ulottuu ulkopolitiikasta, diplomatiasta ja sodista kansainvälisen järjestelmän muutoksiin, globalisaatioon ja Euroopan integraatioon sekä ei-valtiollisiin ylikansallisiin toimijoihin.

Poliittisen historian opetuksessa ja tutkimuksessa kehitetään yhteiskuntahistoriallisia lähestymistapoja yhteistyössä talous- ja sosiaalihistorian kanssa.

Tutkimuksen nykyisiin painoaloihin kuuluvat:

  • kansallisvaltion, kansalaisyhteiskunnan ja yhteiskunnallisten liikkeiden kehitys
  • hyvinvointivaltion muotoutuminen
  • sukupuolen poliittisuus
  • muistinpolitiikka ja historian poliittinen käyttö
  • kylmä sota ja sen jälkeinen kansainvälinen järjestelmä
  • globalisaatioon ja Euroopan integraatioon liittyvä turvallisuusproblematiikka ja ylirajainen liikkuvuus

 

Lisätietoa tutkimuksesta ja apurahatutkijoista löydät Helsingin yliopiston tutkimusportaalista.

Tieteenalavastaava: professori Kimmo Rentola

 

Poliittista historiaa voi opiskella yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmissa. Ensimmäiset kaksi vuotta opiskellaan yhteisiä opintoja neljältä tieteenalalta: poliittisen historian lisäksi talous- ja sosiaalihistoriasta, kehitysmaatutkimuksesta ja sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Kolmannen vuoden aikana opiskelijat jakautuvat tieteenaloittain opintosuuntiin. Maisteriohjelma on tieteenalapainotteinen. Koulutusohjelmissa jatkuu pitkään jatkunut ja vankka yhteiskuntahistorian yhteistyö poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian välillä.

Koulutusohjelmat, joissa poliittista historiaa opetetaan
 

Poliittisessa historiassa on käynnissä mm. seuraavia tutkimushankkeita. Hankkeiden sisältö on kuvattu tarkemmin hankkeiden omilla sivuilla ja yliopiston tutkimusportaalissa.

  • Pauli Kettunen ja Kimmo Rentola: Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat, GLASE (STN, konsortio)
  • Kimmo Rentola: Reimagining Futures in the European North at the end of the Cold War REIMAG, (Suomen Akatemia, konsortio)
  • Pauli Kettunen: Nationalism and Democracy in the Welfare State, NaDeWe (Suomen Akatemia)
  • Jukka Kortti: From Culture to Politics (Suomen Kulttuurirahasto)

Poliittisen historian posti- ja käyntiosoite

PL 54 (Snellmaninkatu 14 A)
00014 Helsingin yliopisto

Tietoa medialle

Viestinnän yhteystiedot