Poliittinen historia

Kansaa Senaatintorilla suurlakkoviikolla 30.10.–6.11.1905. / Helsingin kaupunginmuseo

Maailman ja yhteiskunnan ongelmia ratkotaan ensi sijassa politiikan piirissä, ja menneisyyden ja tulevaisuuden jännite on olennaista nykymuutoksissa. Poliittinen historia antaa välineitä nykypäivän ongelmien ja muutosten ymmärtämiseen ja kriittiseen arvioimiseen.

Tieteenala on historiallis-yhteiskuntatieteellinen, joten näkökulma politiikkaan on perinteistä valtiokeskeisyyttä paljon laajempi. Siihen sisältyy kansalaisyhteiskunta, media sekä erilaiset järjestäytyneet ja järjestäytymättömät voimat ja liikkeet.

Poliittinen historia käsittelee muuttuvia taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia rakenteita politiikan edellytyksinä ja kohteina. Tärkeä aihealue on historian poliittinen käsittely ja käyttö. Kansainvälisten suhteiden tarkastelu ulottuu ulkopolitiikasta, diplomatiasta ja sodista kansainvälisen järjestelmän muutoksiin, globalisaatioon ja Euroopan integraatioon sekä ei-valtiollisiin ylikansallisiin toimijoihin.

Poliittisen historian opetuksessa ja tutkimuksessa kehitetään yhteiskuntahistoriallisia lähestymistapoja yhteistyössä talous- ja sosiaalihistorian kanssa.

Tutkimuksen nykyisiin painoaloihin kuuluvat:

  • kansallisvaltion, kansalaisyhteiskunnan ja yhteiskunnallisten liikkeiden kehitys
  • hyvinvointivaltion muotoutuminen
  • sukupuolen poliittisuus
  • muistinpolitiikka ja historian poliittinen käyttö
  • kylmä sota ja sen jälkeinen kansainvälinen järjestelmä
  • globalisaatioon ja Euroopan integraatioon liittyvä turvallisuusproblematiikka ja ylirajainen liikkuvuus

Löydät poliittisen historian tutkijat ja tarkempaa tietoa heidän tutkimuksestaan Tuhat -tutkimustietojärjestelmästä. Voit myös etsiä henkilöitä yhteystietohausta.

Tieteenalavastaava: professori Kimmo Rentola

Etsitkö tutkijaa, yliopistolaista tai yksikköä?

Poliittisen historian posti- ja käyntiosoite
PL 54 (Snellmaninkatu 14 A)
00014 Helsingin yliopisto

Poliittista historiaa voi opiskella yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmissa. Ensimmäiset kaksi vuotta opiskellaan yhteisiä opintoja neljältä tieteenalalta: poliittisen historian lisäksi talous- ja sosiaalihistoriasta, kehitysmaatutkimuksesta ja sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Kolmannen vuoden aikana opiskelijat jakautuvat tieteenaloittain opintosuuntiin. Maisteriohjelma on tieteenalapainotteinen. Koulutusohjelmissa jatkuu pitkään jatkunut ja vankka yhteiskuntahistorian yhteistyö poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian välillä.

Koulutusohjelmat, joissa poliittista historiaa opetetaan
 

Poliittisessa historiassa on käynnissä mm. seuraavia tutkimushankkeita. Hankkeiden sisältö on kuvattu tarkemmin hankkeiden omilla sivuilla ja yliopiston Tuhat-tutkimustietokannassa.