Poliittinen historia

Kansaa Senaatintorilla suurlakkoviikolla 30.10.–6.11.1905. / Helsingin kaupunginmuseo

Maailman ja yhteiskunnan ongelmia ratkotaan ensi sijassa politiikan piirissä, ja menneisyyden ja tulevaisuuden jännite on olennaista nykymuutoksissa. Poliittinen historia antaa välineitä nykypäivän ongelmien ja muutosten ymmärtämiseen ja kriittiseen arvioimiseen.

Tieteenala on historiallis-yhteiskuntatieteellinen, joten näkökulma politiikkaan on perinteistä valtiokeskeisyyttä paljon laajempi. Siihen sisältyy kansalaisyhteiskunta, media sekä erilaiset järjestäytyneet ja järjestäytymättömät voimat ja liikkeet.

Poliittinen historia käsittelee muuttuvia taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia rakenteita politiikan edellytyksinä ja kohteina. Tärkeä aihealue on historian poliittinen käsittely ja käyttö. Kansainvälisten suhteiden tarkastelu ulottuu ulkopolitiikasta, diplomatiasta ja sodista kansainvälisen järjestelmän muutoksiin, globalisaatioon ja Euroopan integraatioon sekä ei-valtiollisiin ylikansallisiin toimijoihin.

Poliittisen historian opetuksessa ja tutkimuksessa kehitetään yhteiskuntahistoriallisia lähestymistapoja yhteistyössä talous- ja sosiaalihistorian kanssa.

Tutkimuksen nykyisiin painoaloihin kuuluvat:

  • kansallisvaltion, kansalaisyhteiskunnan ja yhteiskunnallisten liikkeiden kehitys
  • hyvinvointivaltion muotoutuminen
  • sukupuolen poliittisuus
  • muistinpolitiikka ja historian poliittinen käyttö
  • kylmä sota ja sen jälkeinen kansainvälinen järjestelmä
  • globalisaatioon ja Euroopan integraatioon liittyvä turvallisuusproblematiikka ja ylirajainen liikkuvuus

Lisätietoa tutkimuksesta ja apurahatutkijoista löydät Helsingin yliopiston tutkimusportaalista.

Tieteenalavastaava: professori Kimmo Rentola

Professorit
PK
Pauli
Kettunen
professori
Tiedekunnan yhteiset
Tieteenala Poliittinen historia
KR
Kimmo
Rentola
professori
Poliittinen historia
Tieteenala Poliittinen historia

Apulaisprofessorit
JR
Johanna
Rainio-Niemi
apulaisprofessori, toinen kausi
Poliittinen historia
Tieteenala Poliittinen historia, Valtio-oppi, hallintotiede, Historia ja arkeologia

Yliopistonlehtorit
Heikki
Haara
yliopistonlehtori
Poliittinen historia
Tieteenala Poliittinen historia, Teologia, Historia ja arkeologia, Filosofia
TS
Tauno
Saarela
yliopistonlehtori
Poliittinen historia
Tieteenala Poliittinen historia

Yliopistotutkijat
AK
Aappo
Kähönen
yliopistotutkija
Poliittinen historia
Tieteenala Poliittinen historia

Tutkijatohtorit
Matias
Kaihovirta
tutkijatohtori
Poliittinen historia
Tieteenala Historia ja arkeologia

SLS-tutkija (tutkijatohtori)

AK
Anna
Kuokkanen
tutkijatohtori
Poliittinen historia
Tieteenala Poliittinen historia
SO
Sami
Outinen
tutkijatohtori
Poliittinen historia
Tieteenala Poliittinen historia, Historia ja arkeologia

Tohtorikoulutettavat
IK
Ilkka
Kärrylä
tohtorikoulutettava
Poliittinen historia
Tieteenala Poliittinen historia
VL
Veera
Laine
tohtorikoulutettava
Poliittinen historia
Tieteenala Poliittinen historia
MO
Miwako
Okabe
tohtorikoulutettava
Poliittinen historia
TS
Tuomas
Savonen
tohtorikoulutettava
Poliittinen historia
KS
Kristiina
Silvan
tohtorikoulutettava
Poliittinen historia
Tieteenala Poliittinen historia, Valtio-oppi, hallintotiede

 

Poliittista historiaa voi opiskella yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmissa. Ensimmäiset kaksi vuotta opiskellaan yhteisiä opintoja neljältä tieteenalalta: poliittisen historian lisäksi talous- ja sosiaalihistoriasta, kehitysmaatutkimuksesta ja sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Kolmannen vuoden aikana opiskelijat jakautuvat tieteenaloittain opintosuuntiin. Maisteriohjelma on tieteenalapainotteinen. Koulutusohjelmissa jatkuu pitkään jatkunut ja vankka yhteiskuntahistorian yhteistyö poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian välillä.

Koulutusohjelmat, joissa poliittista historiaa opetetaan
 

Poliittisessa historiassa on käynnissä mm. seuraavia tutkimushankkeita. Hankkeiden sisältö on kuvattu tarkemmin hankkeiden omilla sivuilla ja yliopiston tutkimusportaalissa.

Poliittisen historian posti- ja käyntiosoite

PL 54 (Snellmaninkatu 14 A)
00014 Helsingin yliopisto

Tietoa medialle

Viestinnän yhteystiedot