Maataloustieteet

Etsimme kestäviä, tutkimukseen perustuvia ratkaisuja ruokajärjestelmiin.

Maatalous on ruokaturvan perusta. Tulevien vuosikymmenten maataloustutkimusta leimaa samanaikaisesti vaatimus ruoan riittävyydestä kasvavalle väestölle ja huoli ilmastonmuutoksesta. Ympäristön kuormittuminen, luonnonvarojen riittävyys, biodiversiteettikato, energiapula ja ruokavalioiden muutokset aiheuttavat haasteita ruoantuotannon ja kulutuksen järjestelmän kestävyydelle.

Tehtävämme on maa- ja puutarhatalouden kasvintuotantoa, kotieläintuotantoa sekä näiden teknologiaa ja ympäristövaikutuksia koskeva tieteellinen tutkimus, opetus sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Päätutkimusalamme ovat agroteknologia, kasvintuotantotieteet, kotieläintiede sekä maaperä- ja ympäristötiede.

Agroteknologia suuntautuu maatalouden kestäviin tuotantomenetelmiin ja innovaatioihin, automaatio- ja mittaustekniikkaan sekä ympäristöteknologiaan. Esimerkkejä kasvintuotantotieteiden tutkimusaloista ovat tuotannon kestävyys, sadonmuodostus, genomiikka, jalostus, kasvinsuojelu ja maatalouden ympäristövaikutukset. Kotieläintiede painottuu ravitsemuksen, fysiologian, hyvinvoinnin, genomiikan ja jalostuksen tutkimukseen. Maaperä- ja ympäristötiede keskittyy maaperän prosesseihin, vuorovaikutuksiin maaperän, kasvien, veden ja ilman välillä sekä ympäristöriskeihin.

Monitieteinen tutkimuksemme tähtää maatalouden perustutkimuksen vahvistamiseen sekä sen ja soveltavan tutkimuksen yhtymäkohtien lisäämiseen. Tutkimuksemme on kansainvälisesti arvostettua ja laadukasta sekä samalla kansallisesti tärkeää, sillä se hyödyttää maa- ja puutarhataloutta sekä niihin perustuvia elinkeinoja.

Vastaamme yliopistotasoisesta maataloustieteiden koulutuksesta Suomessa ja olemme mukana useissa tutkijakouluissa ja tohtoriohjelmissa.

Koulutus

Opetuksemme perustuu tutkimukseen ja tutkijamme osallistuvat opetukseen kandi- ja maisteriohjelmissa sekä tutkijakoulujen tohtoriohjelmissa.

Maataloustieteet sosiaalisessa mediassa