Kirurgian osasto

Kirurgian osasto vastaa lääketieteellisen tiedekunnan kirurgisesta perusopetuksesta. Opetusta annetaan yleis- ja gastroenterologisessa kirurgiassa, ortopediassa ja traumatologiassa, käsikirurgiassa, sydän- ja rintaelinkirurgiassa, verisuonikirurgiassa, plastiikkakirurgiassa, urologiassa sekä fysiatriassa. Kirurgian osastolla on vilkas tutkimustoiminta ja se vastaa tieteellisestä jatkokoulutuksesta kirurgian alalla.

Kirurgian osasto toimii Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin (HUS) tiloissa Meilahden, Töölön, Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa sekä Kolmiosairaalassa. Kirurgian osastolla on myös saumaton yhteistyö HUS:n kanssa, jolla on oman sairaanhoitopiirinsä hoitovastuun ohella valtakunnallinen hoitovastuu transplantaatiokirurgiassa. Myös plastiikkakirurgialla on valtakunnallisesti keskitettyjä tehtäviä, kuten vaikeat palovammat, huuli- ja suulakihalkiot, kraniofakiaalikirurgia sekä sukupuolten korjausleikkaukset.

Kirurgian osaston ruotsinkielisellä opetusyksiköllä on valtakunnallinen vastuu perusopetuksen kouluttajana.
Opiskelu

Syventävät opinnot ovat osa lääketieteen perusopintoja. Kirurgian osastolla on mahdollista suorittaa syventävät opinnot sekä tutkimusprojekteina että opintoprojekteina. Tutkimusprojektien esittely tapahtuu vuosittain. Monelle opiskelijalle syventävien tutkimusprojektien aloittaminen on alku väitöskirjan tekemiseen.

Syventävät opinnot opintoprojektimuodossa on yhden lukukauden kestävä kokonaisuus, jossa kerrataan ja käydään läpi eri kirurgian osa-alueita. Molempiin vaihtoehtoihin kuuluu kirjallinen opinnäyte.

Tutkimus

Kirurgian osastolla on vahvat tutkimusperinteet. Kaikilla erikoisaloilla on aktiivista tutkimustoimintaa. Vuosittain klinikan nimissä julkaistaan  keskimäärin 400 lääketieteellistä julkaisua, joista valtaosa on julkaistu korkea tasoisissa kassainvälisissä julkaisusarjoissa.

Suurin osa tutkimuksesta tehdään tutkimusryhmissä väitöskirjaan tähtäävissä projekteissa. Tutkimusryhmien tutkijakoulutukseen voi hakeutua jo perusopintojen aikana. Tutkijakoulutus on hyvä pohja tutkijanuran lisäksi myös lääkärin ammatissa tai muissa työtehtävissä yhteiskunnan tai elinkeinoelämän palveluksessa. Perustutkimusta suoritetaan valtaosin HY Biomedicumin tiloissa. Soveltava kliininen tutkimus tehdään pääosin yliopistosairaalassa.

Jos olet kiinnostunut tutkimuksen teosta yleisesti, ota yhteyttä tutkimustoiminnan koordinaattoriin tai suoraan tutkimushankkeiden yhdyshenkilöihin.

Julkaisut

Tieteellisestä jatkokoulutuksesta kirurgian eri osa-alueilla vastaavat kunkin oppialan koulutuksen vastuuhenkilöt.

Yksiköt
  • Gastroenterologinen kirurgia
  • Käsikirurgia
  • Ortopedia ja traumatologia
  • Plastiikkakirurgia
  • Suu- ja leukakirurgia
  • Sydän- ja rintaelinkirurgia
  • Urologia
  • Verisuonikirurgia
  • Yleiskirurgia
Yhteystiedot

Joh­ta­ja

professori Pauli Puolakkainen

pauli.puolakkainen@hus.fi

Va­ra­joh­ta­ja

professori Virve Koljonen

virve.koljonen@helsinki.fi

Kou­lu­tuk­sen vas­tuu­hen­ki­löt

Gastroenterologinen kirurgia

Prof. Pauli Puolakkainen, pauli.puolakkainen@hus.fi

KLL, Kirurgian osasto, Palvelukeskus

Stenbäckinkatu 9A, PL 440

000290 HUS

puh: 050 427 1410

Käsikirurgia

Dos. Nina Lindfors, nina.c.lindfors@hus.fi

KLL, Kirurgian osasto, Töölön sairaala

Topeliuksenkatu 5, PL 266

000290 HUS

puh: 050 427 0845 

Ortopedia ja traumatologia

Prof. Ilkka Helenius, ilkka.helenius@helsinki.fi

Oppiaineen vastuuhenkilö

KLL, Kirurgian osasto, Töölön sairaala

Topeliuksenkatu 5, PL 266

000290 HUS

puh. 050 442 2881

Plastiikkakirurgia

Prof. Virve Koljonen, virve.koljonen@hus.fi

KLL, Kirurgian osasto, Puistosairaala

Stenbäckinkatu 11, PL 281

00029 HUS

puh: 050 427 1980

HYKS, Sydän- ja keuhkokeskus

Prof. Karl Lemström, karl.lemstrom@hus.fi

KLL, Kirurginen osasto, Meilahden tornisairaala

Haartmaninkatu 4, PL 340

000290 HUS

puh: 050 427 2411 

Urologia

Prof. Antti Rannikko,  antti.rannikko@helsinki.fi

Clinicum, kirurgian osasto, Meilahden tornisairaala

Haartmaninkatu 4, PL 340

000290 HUS

puh: 050 427 0041

Verisuonikirurgia

Prof. Maarit Venermo, maarit.venermo@hus.fi

KLL, Kirurgian osasto, Meilahden tornisairaala

Haartmaninkatu 4, PL 340

000290 HUS

puh. 050 427 2117

Yleiskirurgia

Prof. Malin Sund, malin.sund@helsinki.fi

Clinicum/Kirurgian osasto, Palvelukeskus

Stenbäckinkatu 9A, PL 440

000290 HUS

puh: 050 427 4098