Anatomian osasto
Anatomian oppiala antaa ihmisen makroskooppisen anatomian, mikroskooppisen anatomian eli histologian sekä solubiologian perusopetusta ensimmäisen ja toisen vuosikurssin lääketieteen ja hammaslääketieteen sekä translationaalisen lääketieteen maisterilinjan opiskelijoille.

Anatomian osastolla tehdään neuro- ja solubiologian perustutkimusta (mm. membraanibiologian alalta sekä hermoston kehityksen ja hermovälityksen mekanismeista). Lisäksi kehitämme ja käytämme muuntogeenisiä solu- ja eläinmalleja ja eri kuvantamismenetelmiä. Osastolla järjestetään jatko-opintovaiheen tieteellistä koulutusta tohtoriopiskelijoille sekä väitelleiden tutkijoiden post-doc-koulutusta. Osastolla sijaitsee Biomedicumin kuvantamisyksikkö (BIU)seeprakalayksikkö sekä kudospalveluyksikkö.

Opiskelu

Osasto vastaa kahden lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmien opintojakson järjestämisestä: Terve ja Sairas kudos sekä Tuki - ja liikuntaelimistö. Osasto antaa anatomian ja histologian opetusta myös seuraavilla opintojaksolla: Solun rakenne ja toiminta, Hermosto, Hengityselimistö, Ruuansulatus ja ravitsemus, Endokrinologia ja genitaalit. Lisäksi osasto järjestää valinnaisia jaksoja, joissa mm. opetetaan kliinistä anatomiaa ja tutkimustaitoja.

Anatomian opetus on ongelmalähtöistä. Anatomiaa opiskellaan myös dissektioiden, prosektioiden, pinta-anatomian, ultraääni anatomian, kliinisteoreettisten seminaarien ja virtuaalimikroskopian avulla.

Tiedustele mahdollista projektia suoraan tutkimusryhmiltä.

Tutkimus

Julkaisut

Tutkimusryhmät

Ruumiinluovutus lääketieteelle

Anatomian osaston opetukselle täysin välttämätön vainajien dissektiotoiminta on mahdollista vain, jos osasto saa riittävästi vainajia tähän tarkoitukseen. Ruumiinluovutustestamentin voi tehdä jokainen täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen Suomen kansalainen todistajien läsnäollessa.

Tiedot tehdystä ja palautetusta ruumiinluovutustestamentista voidaan lisätä Omakanta-palveluun, jolloin tiedot ovat terveydenhuollon käytössä koko Suomessa.  Omakannan elintenluovutustahdossa on vapaa kenttä, johon voi kirjoittaa ”Olen tehnyt ruumiinluovutustestamentin Helsingin yliopistolle”.  Halutessaan voi rastia myös elintenluovutuskohdan, sillä nämä eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan elinten- ja ruumiinluovutus toteutuvat eri tilanteissa.

”HIC LOCVS EST UBI MORS GAUDET SVCCVRRERE VITAE" 

"Tämä on paikka, jossa kuolema iloitsee auttaessaan elämää” 

Anatomian osaston makroanatomian opetukselle täysin välttämätön vainajien dissektiotoiminta on mahdollista vain, jos anatomia saa riittävästi vainajia tähän tarkoitukseen. Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä 101/2001 tekee mahdolliseksi vainajien luovutuksen anatomian osastoille opetuskäyttöön terveydenhuollosta, jos vainaja on eläessään kirjallisesti antanut tähän suostumuksensa ruumiinluovutustestamentin kautta. 

Ruumiinluovutustestamentin voi tehdä jokainen täysi-ikäinen ja oikeus-toimikelpoinen Suomen kansalainen kahden todistajan omakätisesti todistaessa tämän tahdon. Asiakirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen luovutetaan anatomian osastolle ja toinen ruumiin lahjoittajalle. Testamenttiasiakirjaa on säilytettävä siten (itse tai lähiomainen), että testamentin tahto tulee ilmi kuolemantapauksessa. Testamentista voi myös mainita sähköisessä Omakanta-palvelussa elinluovutustahdon yhteydessä kirjoittamalla vapaaseen kenttään ”Olen tehnyt ruumiinluovutustestamentin Helsingin yliopistolle”. 

Testamentti kumoutuu, mikäli ruumis ei enää sovellu opetuskäyttöön, esimerkiksi jos vainajalle joudutaan tekemään patologis-anatominen tai oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus kuolemansyyn selvittämiseksi. Myös eräät infektiot, juuri ennen kuolemaa tehdyt leikkaukset tai vaikea kuihtuminen tekevät ruumiin opetuskäyttöön sopimattomaksi, jolloin testamentti kumoutuu. Jos testamentin tekijä on muuttanut testamentin teon jälkeen kauaksi Helsingistä, on anatomian osaston mahdollista ohjata testamentin toimeenpano läheisempään anatomian osastolle. Muut anatomian osastot Suomessa: Kuopio, Oulu, Tampere, Turku. 

Siunaustilaisuus voidaan pitää normaaliin tapaan vainajan uskontokunnan mukaisin menoin muutaman viikon kuluttua kuolemasta läheisten läsnä ollessa. Siunauspaikkana on patologian osaston kappeli (anatomian dissektiotilat sijaitsevat samassa rakennuksessa HUSLAB/patologian osaston kanssa). Anatomian osasto maksaa vainajan kuljetuksen Helsingin lähialueilta sekä arkun ja krematoriohautauksen kustannukset. 

Preparaattori Seppo Kolari huolehtii testamenttiarkistosta ja hoitaa vainajan kuljetuksiin, käsittelyyn, siunaustilaisuuteen ja hautaukseen liittyvät käytännön järjestelyt. Hän vastaa tiedusteluihin ja lähettää haluttaessa testamentti-kaavakkeen. Häneen voi olla yhteydessä joko puhelimitse 02941 27304 tai sähköpostilla seppo.kolari@hus.fi. Yliopistonlehtori Marika Markkanen, 02941 25238, sähköposti: marika.markkanen@helsinki.fi toimii ruotsinkielisten yhdyshenkilönä. 

Yhteystiedot

Joh­ta­ja

professori Matti Airaksinen
matti.airaksinen@helsinki.fi
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto

Osoi­te

PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto