Anatomian osasto

Anatomian oppiala antaa ihmisen makroskooppisen anatomian, mikroskooppisen anatomian eli histologian sekä solubiologian perusopetusta ensimmäisen ja toisen vuosikurssin lääketieteen ja hammaslääketieteen sekä translationaalisen lääketieteen maisterilinjan opiskelijoille.

Anatomian osastolla tehdään neuro- ja solubiologian perustutkimusta (mm. membraanibiologian alalta sekä hermoston kehityksen ja hermovälityksen mekanismeista). Lisäksi kehitämme ja käytämme muuntogeenisiä solu- ja eläinmalleja ja eri kuvantamismenetelmiä. Osastolla järjestetään jatko-opintovaiheen tieteellistä koulutusta tohtoriopiskelijoille sekä väitelleiden tutkijoiden post-doc-koulutusta. Osastolla sijaitsee Biomedicumin kuvantamisyksikkö (BIU).

Opiskelu

Osasto vastaa kahden lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmien opintojakson järjestämisestä: Terve ja Sairas kudos sekä Tuki - ja liikuntaelimistö. Osasto antaa anatomian ja histologian opetusta myös seuraavilla opintojaksolla: Solun rakenne ja toiminta, Hermosto, Hengityselimistö, Ruuansulatus ja ravitsemus, Endokrinologia ja genitaalit. Lisäksi osasto järjestää valinnaisia jaksoja, joissa mm. opetetaan kliinistä anatomiaa ja tutkimustaitoja.

Anatomian opetus on ongelmalähtöistä. Anatomiaa opiskellaan myös dissektioiden, prosektioiden, pinta-anatomian, ultraääni anatomian, kliinisteoreettisten seminaarien ja virtuaalimikroskopian avulla.

Tiedustele mahdollista projektia suoraan tutkimusryhmiltä.

Tutkimus

Tutkimusryhmät

Anatomian osaston strategia

Toimintamme keskiössä on perus- ja translationaalinen huippututkimus sekä tulevaisuuden lääketieteen ammattilaisten kouluttaminen uusimmin tutkimusperustaisin opetusmenetelmin. Monimuotoinen, osallistava ja syrjimätön yhteisömme pyrkii parantamaan ja edistämään potilaiden elämää ja yhteiskuntaa sekä Suomessa että muualla maailmassa.

Aktiivisen ja mukautumiskykyisen akateemisen yhteisömme yhteinen tavoite on tuottaa huippuosaamista biolääketieteellisessä tutkimuksessa ja opetuksessa. Osastomme toimii tieteellisen vuoropuhelun keskuksena, jossa tekemämme tutkimus ja opetus edistävät strategisia tutkimushankkeita niin Helsingissä kuin kauempanakin. Vahvuutenamme on moninaisuus ja laaja-alaisuus niin tutkimuksessa ja muissa toiminnoissamme kuin tämän kaiken mahdollistavassa kansainvälisessä henkilöstössämmekin. Pyrimme ennakkoluulottomaan työilmapiiriin, joka edesauttaa työtämme paremman tulevaisuuden luomiseksi.

Vaalimme toimintaympäristöä, joka edesauttaa huippututkimusta ja tieteellistä ajatustenvaihtoa ja mahdollistaa lääketiedettä mullistavien ideoiden kehittämisen. Anatomian osastolla on lisäksi ratkaisevan tärkeä tehtävä kouluttaa tulevia lääketieteellisen ammatin harjoittajia huipputason opettajien ja kouluttajien johdolla.  Painotamme perustieteiden tärkeyttä lääketieteen koulutusohjelmassa, sillä teknologioiden ja menetelmien kehittymisen myötä niiden ymmärtäminen on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää. Opetuksen kehittämishankkeemme sekä vaikuttavat nykylääketieteen kansallisiin ja kansainvälisiin opetusstrategioihin että mahdollistavat nopean reagoinnin muuttuvan maailman haasteisiin. Tähän liittyy tekemämme tieteellisen tutkimuksen ja sen merkityksen tehokas viestintä laajemmalle yhteiskuntaan. Tavoitteenamme on edistää suuren yleisön tieteellistä ymmärrystä ja yhteiskunnan eri sektoreiden osallisuutta. Lisäksi osastomme aktiivisesti tukee käynnissä olevien tutkimushankkeiden jalostamista innovaatioiksi ja kaupallisiksi hankkeiksi, jotka tuottavat arvoa yhteiskunnalle useilla tasoilla.

Ruumiinluovutus lääketieteelle

Anatomian osaston opetukselle täysin välttämätön vainajien dissektiotoiminta on mahdollista vain, jos osasto saa riittävästi vainajia tähän tarkoitukseen. Ruumiinluovutustestamentin voi tehdä jokainen täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö todistajien läsnäollessa.

Tiedot tehdystä ja palautetusta ruumiinluovutustestamentista voidaan lisätä Omakanta-palveluun, jolloin tiedot ovat terveydenhuollon käytössä koko Suomessa.  Omakannan elintenluovutustahdossa on vapaa kenttä, johon voi kirjoittaa ”Olen tehnyt ruumiinluovutustestamentin Helsingin yliopistolle”.  Halutessaan voi rastia myös elintenluovutuskohdan, sillä nämä eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan elinten- ja ruumiinluovutus toteutuvat eri tilanteissa.

”HIC LOCVS EST UBI MORS GAUDET SVCCVRRERE VITAE"

"Tämä on paikka, jossa kuolema iloitsee auttaessaan elämää”

Anatomian osaston makroanatomian opetukselle täysin välttämätön vainajien dissektiotoiminta on mahdollista vain, jos anatomia saa riittävästi vainajia tähän tarkoitukseen. Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä 101/2001 tekee mahdolliseksi vainajien luovutuksen anatomian osastoille opetuskäyttöön terveydenhuollosta, jos vainaja on eläessään kirjallisesti antanut tähän suostumuksensa ruumiinluovutustestamentin kautta.

Ruumiinluovutustestamentin voi tehdä jokainen täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö kahden todistajan omakätisesti todistaessa tämän tahdon. Asiakirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen luovutetaan anatomian osastolle ja toinen ruumiin lahjoittajalle. Testamenttiasiakirjaa on säilytettävä siten (itse tai lähiomainen), että testamentin tahto tulee ilmi kuolemantapauksessa. Testamentista voi myös mainita sähköisessä OmaKanta-palvelussa elinluovutustahdon yhteydessä kirjoittamalla vapaaseen kenttään ”Olen tehnyt ruumiinluovutustestamentin Helsingin yliopistolle”.

Testamentti kumoutuu, mikäli ruumis ei enää sovellu opetuskäyttöön, esimerkiksi jos vainajalle joudutaan tekemään patologis-anatominen tai oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus kuolemansyyn selvittämiseksi. Myös eräät infektiot, juuri ennen kuolemaa tehdyt leikkaukset tai vaikea kuihtuminen tekevät ruumiin opetuskäyttöön sopimattomaksi, jolloin testamentti kumoutuu. Jos testamentin tekijä on muuttanut testamentin teon jälkeen kauaksi Helsingistä, on anatomian osaston mahdollista ohjata testamentin toimeenpano läheisempään anatomian osastolle. Muut anatomian osastot Suomessa: Kuopio, Oulu, Tampere, Turku.

Siunaustilaisuus voidaan pitää normaaliin tapaan vainajan uskontokunnan mukaisin menoin muutaman viikon kuluttua kuolemasta läheisten läsnä ollessa. Siunauspaikkana on patologian osaston kappeli (anatomian dissektiotilat sijaitsevat samassa rakennuksessa HUSLAB/patologian osaston kanssa). Anatomian osasto maksaa vainajan kuljetuksen Helsingin lähialueilta sekä arkun ja krematoriohautauksen kustannukset.

Preparaattori Seppo Kolari huolehtii testamenttiarkistosta ja hoitaa vainajan kuljetuksiin, käsittelyyn, siunaustilaisuuteen ja hautaukseen liittyvät käytännön järjestelyt. Hän vastaa tiedusteluihin ja lähettää haluttaessa testamentti-kaavakkeen. Häneen voi olla yhteydessä joko puhelimitse 02941 27304 tai sähköpostilla seppo.kolari@hus.fi. Yliopistonlehtori Marika Markkanen, 029 412 5224, sähköposti: marika.markkanen@helsinki.fi toimii ruotsin- ja englanninkielisten yhdyshenkilönä.

Yhteystiedot

Joh­ta­ja

professori Matti Airaksinen

matti.airaksinen@helsinki.fi

PL 63 (Haartmaninkatu 8)

00014 Helsingin yliopisto

Osoi­te

PL 63 (Haartmaninkatu 8)

00014 Helsingin yliopisto